Renowacja kanalizacji

Renowacja kanalizacji w Ostrowie Wlkp.

W piątek 26 kwietnia br. podpisana została umowa na renowację rurociągów doprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków. Kanały prowadzą nieczystości z przepompowni głównej.

Zawarta umowa dotyczy inwestycji, której wartość wynosi ponad 23 mln zł. Przedsięwzięcie jest realizowane pn. „Modernizacja rurociągów tłocznych doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków”.

Renowacja kanalizacji – największy projekt w Ostrowie Wlkp.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji dwóch nitek rurociągów o łącznej długości ponad 10 km. To kanały doprowadzające ścieki z przepompowni głównej do oczyszczalni ścieków. Planowane jest zastosowanie bezwykopowej metody renowacji rurociągu. Modernizacja zostanie wykonana przez wykonanie powłoki wewnętrznej rurociągów – rękawa nasączonego żywicami poliestrowymi.

Przez wyłonioną w przetargu firmę inwestycja ma być realizowana do lutego 2021 r.

To kolejny duży i znaczący krok w budowaniu miasta nowoczesnej gospodarki komunalnej. I choć tego rodzaju inwestycja nie należy do tych najbardziej widowiskowych i spektakularnych to jest niezwykle ważna dla zapewnienia naszym mieszkańcom w nowoczesny sposób tego podstawowego bezpieczeństwa wodno-kanalizacyjnego – podkreśliła Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Jak zaznacza Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim (UM), renowacja kanałów stanowi element największego unijnego projektu w historii Ostrowa Wlkp. i Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego (CRK). Chodzi o realizowany od ubiegłego roku projekt pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski”. Wartość całego przedsięwzięcia sięga 80 mln zł, w tym 40 mln zł to środki pozyskane w ramach dofinansowania unijnego. Projekt obejmuje także modernizację oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody i wdrożenie systemu zagospodarowania osadów ściekowych. Jest on współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

To obecnie największa inwestycja realizowana w Grupie Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego i naszej miejskiej gospodarce komunalnej. To również największy projekt unijny w historii Grupy Kapitałowej CRK – wskazał Bartosz Ziółkowski, prezes ostrowskiego CRK.

Ostrowski magistrat podkreśla także, że modernizacja kanalizacji to największe zadanie inwestycyjne wyodrębniane z całego projektu mającego na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej.

Na podstawie umostrow.pl

fot. UM w Ostrowie Wielkopolskim

reklama

reklama

reklama

 

reklama