Regulacja gospodarki wodno-ściekowej

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Mniowie

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Mniów – taki jest cel projektu realizowanego przy wsparciu funduszy unijnych, dla którego, obradujący 2 lutego br., Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o zwiększeniu wysokości dofinansowania o 2,6 mln zł – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej i o 2,6 mln zł większe dofinansowanie

Decyzja Zarządu podyktowana jest wydłużeniem długości budowanej w ramach projektu sieci kanalizacyjnej, co równocześnie przełożyło się na znaczny wzrost kosztów całej inwestycji – tłumaczy UMWŚ. – Takie projekty, jak ten realizowany przy wsparciu środków unijnych w gminie Mniów, łączą potrzeby i oczekiwania lokalnych społeczności oraz wymagania względem ochrony środowiska naturalnego – powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego i dodał: – Dlatego podjęliśmy decyzję o zwiększeniu wartości dofinansowania inwestycji, by szybko i sprawnie została ona zakończona.

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej

Projekt „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe z Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Po zwiększeniu wartości dofinansowania inwestycji o 2,6 mln zł jego wsparcie ze środków unijnych wzrosło do 12,5 mln zł – zaznaczył UMWŚ.

Co obejmuje regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów

Projekt, który realizowany jest od 2018 r., zakłada m.in. budowę kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-ciśnieniowej) w ośmiu miejscowościach gminy Mniów. Odbierane ścieki będą kierowane do istniejącej oczyszczalni w Mniowie, która w ramach projektu jest rozbudowywana. Dodatkowo na terenie oczyszczalni zaplanowano budowę instalacji zagospodarowania i przetwarzania osadu ściekowego oraz zakup i zamontowanie ośmiu agregatów prądotwórczych na już działających przepompowniach i kamery do monitoringu kanalizacji.

Jak dodał marszałek Bętkowski, realizacja przez świętokrzyskie gminy projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej jest bardzo ważna, bowiem na obszarach, na których istnieje sieć kanalizacyjna nie ma ryzyka zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych i gruntowych. – Kanalizacja i wodociągi to dziś infrastruktura niezbędna do komfortowego funkcjonowania mieszkańców – podkreślił marszałek.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. na otwarcie sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), fot. UMWŚ

Partner Portalu

Partner Portalu