Przedsięwzięcia wodociągowo-kanalizacyjne

Przedsięwzięcia wodociągowo-kanalizacyjne z dofinansowaniem

Kolejne przedsięwzięcia z zakresu wodociągowo-kanalizacyjnego pozyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Przedsięwzięcia wodociągowo-kanalizacyjne w Mińsku Mazowieckim

Projekt pn. „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki” otrzyma dofinansowanie z NFOŚiGW. Wsparcie będzie udzielone w postaci niskooprocentowanej pożyczki w wysokości ponad 22,6 mln zł. Koszt całkowity projektu został oszacowany na poziomie ponad 78,6 mln zł. Na montaż finansowy tego przedsięwzięcia składają się jeszcze środki własne gminy oraz wcześniej udzielona dotacja ze środków unijnych z NFOŚiGW.

W ramach projektu została zaplanowana przebudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim. W ramach tego działania ma powstać instalacja do wytwarzania biogazu z osadów ściekowych i wykorzystania go do produkcji ciepła i energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni. Przewidziano także zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do technicznej obsługi przetwarzania osadów.

To nie jedyne przedsięwzięcie zaplanowane do przeprowadzenia w ramach projektu. Równolegle z inwestycjami z zakresu gospodarki osadowej, w mieście zbudowana zostanie nowa stacja uzdatniania wody (SUW). Będzie ona posiadała docelową wydajność wynoszącą 120 m3/h. Modernizacja obejmie także drugą SUW – „Kędzierak” o docelowej wydajności 300 m3/h.

Do efektywnego zarządzania majątkiem wodno-kanalizacyjnym przyczynić ma natomiast wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą sieciową, w tym stworzenie centralnej dyspozytorni, wdrożenie oprogramowania zarządzającego centralnym systemem informatycznym i powiązanie go z aplikacjami zarządczymi, rozbudowa systemu SCADA, wdrożenie systemu GIS wraz z hydraulicznym modelem sieci i systemem monitoringu przepływów na sieci oraz modernizacja automatyki.

Prace mają się zakończyć w czerwcu 2022 r., a związany z nimi efekt ekologiczny ma być osiągnięty rok później. Efektem tym ma być ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania sięgająca 1,6 tys. ton/rok. Natomiast ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu a wynieść 1,7 mln m3/rok. Warto też zaznaczyć, iż wytworzone osady ściekowe będą przekształcane w granulat nawozowy do stosowania w rolnictwie.

Leżajsk i inwestycje w oczyszczalni ścieków

Z kolei 11,6 mln zł niskooprocentowanej pożyczki NFOŚiGW przekaże Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Leżajsku na realizację projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na ponad 39,6 mln zł. W jego realizację zostały zaangażowane także środki własne beneficjenta oraz przekazane wcześniej przez NFOŚiGW środki z POIiŚ.

Wsparcie obejmie realizowaną w Leżajsku rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków wraz z usprawnieniem zarządzania infrastrukturą sieciową.
Finalizacja prac spodziewana jest pod koniec 2020 r., a efekt ekologiczny ma zostać osiągnięty rok później.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama

reklama

reklama