Przedsięwzięcia po weryfikacji

Zakończono prace związane ze sprawdzaniem wniosków złożonych w konkursie dotyczącym przygotowania dokumentacji dla inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dokonał weryfikacji przesłanej dokumentacji i wyłonił trzy projekty, które otrzymają unijne dofinansowanie.
 
kanalizacyjne projekty
 
W ocenie WFOŚiGW, na dotację zasłużyło Szczytno („Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Szczytno”), Giżycko („Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy instalacji ATSO na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku”) oraz Nowe Miasto Lubawskie („Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim). Umowy z beneficjentami zostaną podpisane w ciągu miesiąca.
 
 
Na podstawie: www.wfosigw.olsztyn.pl

Partner Portalu

Partner Portalu