Termin przesyłania danych

Przedłużony termin przesyłania danych do aktualizacji KPOŚK-u

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW) poinformowało, że został przedłużony termin przesyłania danych do aktualizacji KPOŚK, czyli Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Termin przesyłania danych do aktualizacji KPOŚK-u przedłużony – wyjście naprzeciw potrzebom samorządów

Wody Polskie przypomniały, że 31 grudnia 2020 r. zakończył się ustawowy proces wyznaczania aglomeracji ściekowych, realizowany przez samorządy poprzez uchwalenie nowych, obowiązujących aktów prawa miejscowego w tym zakresie. Większość aglomeracji zaktualizowało swoje obszary i dostosowało planowane działania do nowej perspektywy finansowej do 2027 r. – dodało PGW.

Jednocześnie organ podkreślił, iż Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z PGW – wychodząc naprzeciw potrzebom sygnalizowanym przez gminy – uruchomiło proces umożliwiający władzom samorządowym weryfikację danych dotyczących inwestycji niezbędnych do spełnienia wymogów tzw. dyrektywy ściekowej lub utrzymania już osiągniętych wskaźników.

Wody Polskie przypominają, że zawartość VI AKPOŚK, czyli w szóstej aktualizacji KPOŚK-u, decydować będą o możliwości pozyskiwania, w przyszłych latach, środków finansowych przez samorządy. Dlatego też rzetelne i terminowe wypełnienie ankiety i formularza aktualizacyjnego będą kluczem do dalszych inwestycji i poprawy jakości życia mieszkańców danej aglomeracji.

Do 29 marca przedłużono termin przesyłania danych

„W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich aglomeracji o uzupełnienie ankiet zgodnie z zakresem obowiązującej uchwały, nawet jeżeli przekazywały stosowne wyjaśnienia na potrzeby konsultacji społecznych projektu prognozy oddziaływania na środowisko w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI AKPOŚK, które trwały od 6 do 27 listopada 2020 r.” – napisano na stronie internetowej PGW.

Jak zaznacza PGW, wypełnione ankiety aktualizacyjne i formularze zgłoszeń należy przekazywać (w formie skanów podpisanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta albo osobę upoważnioną oraz w tożsamej formie elektronicznej w wersji edytowalnej) na adres mailowy kposk@mi.gov.pl oraz do wiadomości na adres e-mail właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej (RZGW). Należy tego dokonać do 29 marca 2021 r.

Przy okazji Wody Polskie zapewniły, że resort gospodarki wodnej oferuje zainteresowanym samorządom wsparcie w procesie aktualizacji danych. Na wypadek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu wypełniania ankiety należy się kontaktować pod wskazanymi numerami telefonów: (22) 583-85-40, (22) 583-89-66, (22) 37-51-303 i (22) 37-20-229. Dzwoniąc na te numery można uzyskać ewentualne dodatkowe niezbędne informacje.

Na podstawie wody.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama