Przebudowy oczyszczalni ścieków

Przebudowy oczyszczalni ścieków

Podpisano umowę na przebudowę oczyszczalni ścieków w Umianowicach.  Z kolei w Koprzywnicy uroczyście wbito łopatę pod rozbudowę oczyszczalni ścieków – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

Przebudowy oczyszczalni ścieków wsparte środkami z RPO

Wartość projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije”, dotyczącego oczyszczalni ścieków w Umianowicach oszacowano na ponad 2 mln zł. Natomiast unijne dofinansowanie dla tej inwestycji wyniesie prawie 1,5 mln zł.

Projekt realizowany przez gminę Kije otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO). Środki udzielone będą w ramach działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa.

Przedsięwzięcie zakłada przebudowę oczyszczalni ścieków w Umianowicach. Część mechaniczna oczyszczalni uzupełniona zostanie o sito taśmowe z instalacją przeróbki skratek. Procesy biologicznego oczyszczania ścieków prowadzone będą w zmodernizowanych stawach. Inwestycja przyczynić się ma do zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami – wskazuje UMWŚ.

Umowę o dofinansowanie podpisali Adam Jarubas, marszałek województwa i Krzysztof Słonina, wójt gminy Kije.

Natomiast w Koprzywnicy realizowany będzie projekt pt. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica”. Wartość całej inwestycji to ponad 35 mln zł. Na to przedsięwzięcie Koprzywnica otrzymała dofinansowanie z RPO w wysokości niemal 22 mln zł.
W ramach planowanych robót, przebudowana i rozbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Koprzywnicy, która docelowo dwukrotnie zwiększy swoje możliwości oczyszczania ścieków do 800 m3 na dobę.

Rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków pozwoli na korzystanie z kanalizacji około 5 tys. mieszkańców gminy Koprzywnica, z ogólnej liczby niespełna 7 tys. Dotychczas, z pełnej kanalizacji korzystało tylko około 2600 mieszkańców – powiedział Marek Jońca, burmistrz Koprzywnicy.

Planowany termin uruchomienia zmodernizowanej oczyszczalni to 31 maja 2020 r. Druga część zadania przewiduje budowę systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błonie, Sośniczany, Dmosice, Gnieszowice, Niedźwice, Trzykosy oraz Zbigniewice. Łącznie powstanie 30 km sieci, w tym osiem przepompowni. Zakończenie tej inwestycji planowane jest do 30 czerwca 2020 r. – informuje UMWŚ.

Na podstawie www.swietokrzyskie.pro i www.swietokrzyskie.pro

fot. UMWŚ

reklama

reklama