Przebudowa oczyszczalni ścieków – największa i jedna z najważniejszych inwestycji w Elblągu

Zakończyła się przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu. Elementem projektu była też rozbudowa instalacji. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 198 mln zł, z czego 101 mln zł stanowiły pozyskane fundusze unijne. Zadanie było częścią projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w aglomeracji Elbląg”.

Nie tylko przebudowa oczyszczalni ścieków…

Oprócz prac przy samej oczyszczalni, projekt obejmował również budowę i przebudowę części sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków. Wartość wszystkich ronót wyniosła 212 mln zł. Z tej kwoty 107 mln zł stanowiło dofinansowanie zrealizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Środki zostały udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). To najdroższa inwestycja w historii naszego miasta – zaznaczył Urząd Miejski Elbląg (UM).

Przebudowa oczyszczalni ścieków była jednym z priorytetowych zadań. Ponad 30-letni obiekt, którego budowa rozpoczęła się w latach 70, był bardzo wyeksploatowany. Jak zaznacza UM, groził on wręcz katastrofą budowlaną i ekologiczną. Dzięki staraniom Witolda Wróblewskiego, prezydenta miasta i przychylności NFOŚiGW udało się pozyskać dofinansowanie na realizację tej kluczowej inwestycji.

Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w mieście

– Bardzo się cieszę, że udało nam się zdobyć środki unijne na ten cel. Bez tak dużego dofinansowania z pewnością nie bylibyśmy w stanie sami zrealizować tego zadania. Przebudowa oczyszczalni ścieków kończy cały szereg inwestycji, które w sposób kompleksowy rozwiązują problem gospodarki wodno-ściekowej w naszym mieście dla wielu pokoleń elblążan. Przypomnę, że przed laty, w ramach funduszy z programu ISPA, zmodernizowaliśmy system wodociągowy w mieście. W poprzedniej kadencji wybudowaliśmy stację uzdatniania wody w Szopach. Pozwoliło to w pełni zabezpieczyć zapotrzebowanie Elbląga w dobrej jakości wodę. Dziś, otwierając tę nowoczesną i ekologiczną oczyszczalnię, z dumą możemy mówić, że mamy również na wiele lat uregulowany problem oczyszczania ścieków. Na stworzenie nowoczesnego systemu gospodarki wodno-ściekowej wydatkowaliśmy łącznie ponad 345 mln zł, z czego ponad 200 mln pochodziło z funduszy unijnych. I to jest wielki sukces naszego samorządu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do modernizacji i rozbudowy. Dziękuję Panu Andrzejowi Kurkiewiczowi, ówczesnemu dyrektorowi, który rozpoczął tę inwestycję, kierownikowi oczyszczalni i całej załodze EPWiK-u. Dziękuję również wykonawcy za dobrą współpracę – podkreślił podczas otwarcia prezydent Wróblewski.

Przebudowa oczyszczalni ścieków – zakres inwestycji

Zadanie inwestycyjne realizowane było w okresie od kwietnia 2020 r. do sierpnia 2023 r. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Instal Warszawa. Wszystkie prace wykonywane były na czynnym obiekcie. W związku z powyższym musiały być prowadzone w sposób, niezakłócający pracy oczyszczalni ścieków i niepogarszający parametrów ścieków oczyszczonych, określonych pozwoleniem wodnoprawnym.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę i rozbudowę 72 obiektów. Wśród nich znalazły się osadniki wstępne i wtórne, piaskownik, bioreaktor i zamknięte komory fermentacyjne. Przebudowano również wszystkie sieci, budynki magazynowe i administracyjne. Powstały również nowe obiekty i infrastruktura, w tym instalacja do kompostowania osadów ściekowych. W zakładzie wdrożony został nowoczesny system sterowania procesami i urządzeniami SCADA wraz z monitoringiem parametrów pracy urządzeń. Ma to zapewnić bezpieczeństwo pracy instalacji.

– Nowoczesna oczyszczalnia wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Zmodernizowany węzeł kogeneracji umożliwia produkcję energii elektrycznej i ciepła z biogazu na potrzeby zakładu, a wykonanie instalacji wody technologicznej pozwala wykorzystywać ścieki do urządzeń pracujących w oczyszczalni. Jednym z celów jest, aby wytworzony odpad zagospodarować i stworzyć z niego produkt – mówił Marek Misztal, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (EPWiK).

Oczyszczalnia spełnia wszystkie, bardzo restrykcyjne wymogi prawne i środowiskowe

Ratusz zapewnia, że zmodernizowany obiekt spełnia wszystkie, bardzo restrykcyjne wymogi prawne i środowiskowe. Zastosowane technologie mają natomiast przynosić korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Według elbląskiego magistratu, realizacja inwestycji przyczyniła się do zwiększenia efektywności energetycznej i podniesienia skuteczności oczyszczania ścieków. Ma też wpływ na poprawę komfortu życia mieszkańców. Hermetyzacja najbardziej uciążliwych obiektów, zastosowane biofiltry z pewnością zmniejszą uciążliwości zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska przyrodniczego.

Zadanie było częścią projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w aglomeracji Elbląg”. Oprócz modernizacji oczyszczalni ścieków cały projekt zakładał budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w mieście. Projekt obejmował wykonanie szeregu zadań.

Znalazła się tu budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zawodzie wraz z przebudową przepompowni ścieków Grochowska i budową nowej przepompowni ścieków Kotwicza i Nowodworska. Następnym elementem była przebudowa przepompowni ścieków: „Malborska” i „Tamka”. Wykonana została też budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiązowa – Jesionowa.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 3 x UM Elbląg

Partner Portalu

Partner Portalu