Przebudowa kanalizacji deszczowej w Halembie zakończona

Zakończyła się przebudowa kanalizacji deszczowej w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulic: Solidarności, Miodowej, Racławickiej, Kosynierów, Zamenhofa, Olszynowej i Międzyblokowej. Inwestycja kosztowała ponad 21,3 mln zł. Jest ona częścią projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy krople deszczu”. Na ten projekt miasto pozyskało ponad 27 mln zł dofinansowania ze środków unijnych – podał Urząd Miasta Ruda Śląska (UM).

Przebudowa kanalizacji deszczowej – jedna z najważniejszych inwestycji w Halembie

– Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Solidarności to jedna z najważniejszych i najpotrzebniejszych inwestycji w dzielnicy Halemba. Ponieważ dotychczasowa infrastruktura w tym rejonie była już wyeksploatowana i nie mogła sprawnie funkcjonować. Stanowiła także zagrożenie dla przebiegających nad nią dróg – podkreślił Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej. – Zdaję sobie sprawę, że przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w centralnej części dużego osiedla i z tego powodu wiązało się z różnymi utrudnieniami w korzystaniu z dróg i chodników – dodał.

Magistrat zaznaczył, że wody odprowadzane z tego terenu (gdzie przeważa zabudowa wielorodzinna) do rzeki Kłodnicy to wody opadowe i roztopowe z dróg, chodników, parkingów, dachów i terenów zieleni. Wody te zawierają zanieczyszczenia w postaci piasku, żwiru, kamieni, liści, śmieci ulicznych oraz resztek paliw, olejów i opon. Dlatego przed wylotami do Kłodnicy powstały urządzenia podczyszczające, czyli separatory węglowodorów z osadnikami. Dzięki temu jakość odprowadzanej deszczówki będzie zgodna z obowiązującymi normami – podał UM. Same wyloty mają większą niż obecnie średnicę i skorygowane nachylenie. Przebudowanych zostało ponad 4,5 km sieci kanalizacyjnej. W zakres inwestycji weszło też 189 studni i 121 wpustów.

Część większego projektu

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej wyremontowano nawierzchnię dróg, chodników i parkingów. Inwestycja związana z budową kanalizacji deszczowej w Halembie została podzielona na dwa zadania. Pierwsze dotyczyło zlewni „Miodowa”. Drugie objęło obręb zlewni „Międzyblokowa”. Łączny koszt obu zadań to ponad 21,3 mln zł.

Inwestycja w Halembie to część większego projektu, na który miasto pozyskało ponad 27 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. – Przypomnę, że nasz wniosek o dotację dla tego przedsięwzięcia znalazł się na drugim miejscu w gronie 23 najlepszych projektów z całej Polski, którym w 2019 roku przyznano dofinansowanie – zaznaczył Jacek Morek, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Przy okazji UM wskazał, że łącznie w ramach realizowanego projektu wybudowane lub przebudowane zostało ponad 12 km sieci kanalizacji deszczowej. Powstało także 15 zbiorników retencyjnych. Wszystkie te inwestycje pozwolą na retencję ok. 14,8 mln litrów wody.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu