Z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ze wsparciem

Dwie umowy o dofinansowanie ostatnich projektów z listy rankingowej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej podpisali wczoraj Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego i Marek Jońca, członek Zarządu Województwa. Dofinansowanie unijne – w sumie prawie 1, 5 mln zł – otrzymały Gmina Strawczyn, reprezentowana przez Tadeusza Tkaczyka, wójta oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich (PWiK) reprezentowane przez Jerzego Rąbalskiego, prezesa Zarządu tej spółki – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

Ostatnie projekty z listy rankingowej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Jak podaje UMWŚ, w ramach otrzymanego dofinansowania Gmina Strawczyn wybuduje liczący prawie 2 km długości odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Promnik. Z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej docelowo skorzysta 52 odbiorców, a wartość całkowita zadania to prawie 850 tys. zł (wysokość dofinansowania to ponad 400 tys. zł).

Druga inwestycja, również dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej, realizowana będzie przez PWiK w miejscowościach: Nałęczów, Gracuch i Proćwin. Wybudowane zostanie prawie 4,5 km sieci kanalizacyjnej, z której skorzysta 136 mieszkańców Nałęczowa. Wartość całkowita zadania to ponad 2,1 mln zł, a wysokość dofinansowania to prawie 1,1 mln zł.

Podpisanie dzisiejszych umów zamyka listę rankingową projektów dofinansowanych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa konkursu na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Cieszę się, że dzięki oszczędnościom przetargowym uda się zrealizować wszystkie zgłoszone przez gminy projekty – mówił marszałek Bętkowski.

Projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dofinansowane PROW

Projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej są dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wiosną tego roku Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego zakończyło pierwszy etap podpisywania umów z samorządami na wsparcie finansowe zadań. Podpisano wówczas 52 umowy na łączną kwotę pomocy sięgającą blisko 52 mln zł – zaznacza UMWŚ.

Potrzeby w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie województwa nadal nie są w pełni zaspokojone. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym roku samorząd otrzyma dodatkowe środki w ramach PROW 2014 – 2020, które wraz z pojawiającymi się wciąż oszczędnościami poprzetargowymi pozwolą na przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy na realizację tego typu zadań – informuje Marek Jońca.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. UMWŚ

reklama

reklama

 

reklama