Proekologiczne działania

Proekologiczne działania z dofinansowaniem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW) poinformował o dofinansowaniu działań służących ochronie środowiska.

Proekologiczne działania w Szczecinie z dofinansowaniem WFOŚiGW

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie (RDOŚ), dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW, będzie mogła przeprowadzić prace, polegające na usunięciu substancji ropopochodnej na zapleczu bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Szczecinie (MPO).

Umowę w tej sprawie – 21 grudnia br. – podpisali Aleksandra Stodulna, p.o. dyrektora RDOŚ i Radosław Grzegorczyk, prezes Zarządu WFOŚiGW. Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu Państwa wyniesie ponad 22 tys. zł.

Jak podaje WFOŚiGW, prace związane z usuwaniem zanieczyszczenia ropopochodną substancją, wyciekającą ze skarpy na terenie bazy MPO, będą prowadzone przez cały bieżący rok. Wśród działań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Szczecinie są prace remediacyjne, polegające na kompleksowym usunięciu toksycznej substancji z ziemi, gleby oraz wód gruntowych.

Nowa przepompownia i ponad 230 metrów sieci kanalizacyjnej powstanie na terenie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Koszt inwestycji to niespełna 400 tys. zł, a połowę tej kwoty stanowić będzie dotacja ze środków WFOŚiGW.

Umowę w tej sprawie Fundusz i Centrum Żeglarskie zawarli 12 grudnia br. Dzięki inwestycji powstanie przepompownia, 186,5 m kanalizacji grawitacyjnej oraz 49,1 m kanalizacji tłocznej. Dobowa ilość ścieków odprowadzanych przez nową sieć wyniesie 8,25 m3. Efektem ekologicznym będzie zwiększenie poziomu redukcji zanieczyszczeń.

Budowa ma się zakończyć w drugiej połowie stycznia.

Na podstawie www.wfos.szczecin.pl i www.wfos.szczecin.pl

fot. pixabay.com

reklama

 

partner medialny