EKOGMINA

Praktycznie o problemach branży wod-kan, czyli Konferencja EKOGMINA

130 uczestników i 31 prelegentów – druga edycja konferencji EKOGMINA zgromadziła szerokie grono praktyków, ekspertów i naukowców, debatujących o problemach i wyzwaniach branży wod-kan w małych i średnich gminach.

Jak podkreśla organizator – firma BIOPRO – kluczowym celem konferencji jest stworzenie skutecznej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie sprawdzonych metod i rozwiązań w projektach wod-kan. Wydarzenie odbyło się 5-6 czerwca w Jachrance (gmina Serock).

Jak podaje organizator, w konferencji udział wzięli decydenci z przedsiębiorstw wodociągowych, przedstawiciele firm, oferujących rozwiązania do zarządzania wodociągami, specjaliści z Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, przedstawiciele PGW „Wody Polskie” z RZGW w Warszawie. Reprezentowane były także firmy doradcze oraz eksperci inżynierii sanitarnej z uczelni technicznych w kraju.

Warsztaty poprzedziły Konferencję

Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony był na dwa warsztaty. Pierwszy z nich zatytułowany by „Optymalizacja kosztów eksploatacji i jej wpływ na korekty taryf”. Drugi odbył się pt. „Ocena zagrożeń środowiska: woda-ścieki-odory”. Według organizatora warsztaty były bardzo bogatym merytorycznym wprowadzeniem do następnego dnia konferencji. Oba warsztaty spotkały się z pozytywnym odbiorem uczestników, aktywną dyskusją i wymianą doświadczeń. Konkluzje w obu grupach były spójne – potrzebna jest wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń – dobre praktyki warto powielać!

Sama konferencja podzielona została na cztery sesje tematyczne. Pierwsza, dotycząca rozwoju systemów wod-kan w gminach moderowana byłą przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Heidricha. Stworzyła ona okazję do posłuchania m.in. o pozytywnych doświadczeniach rozwojowych Wodociągu Mareckiego. Wystąpienie dyrektora Kajetana Pawła Specjalskiego pokazało 20-letni rozwój przedsiębiorstwa wodociągowego, które rozrastało się wraz z rozwojem gminy Marki. W sesji tej podjęte zostały również bardzo ważne zagadnienia dotyczące integracji zarządzania kanalizacją sanitarną i wodami opadowymi (wystąpienie Jacka Zalewskiego z Retencjapl). Omówiono także tematy związane z układami technologicznymi oczyszczalni oraz energochłonnością w eksploatacji systemów wod-kan. Bardzo ciekawe i praktyczne doświadczenia dotyczące utrzymania i modernizacji układów pompowych i tłoczni przedstawił uczestnikom pan Jerzy Zaczyński z Dąbrowskich Wodociągów.

O uciążliwościach odorowych i rekultywacji jezior

Druga sesja konferencji poświęcona była środowisku przyrodniczemu, jako inwestycji rozwojowej gmin. Prowadzenie tej sesji przez prof. dr hab. Lidię Wolską z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ciekawe grono prelegentów pozwoliły uczestnikom zapoznać się z zagadnieniami zagrożeń odorowych i ich wpływu na zdrowie człowieka. Przedstawiono również możliwości zwalczania uciążliwości odorowych, zarówno z perspektywy przepisów prawa, jak i rozwiązań praktycznych – zastosowania filtrów i innych rozwiązań neutralizacji odorów. Sesję kończyło wystąpienie prof. dr hab. inż. Tomasza Heese z Politechniki Koszalińskiej. Dotyczyło ono rekultywacji jezior.

Eksploatacja systemów wod-kan – dobre praktyki

Z kolei trzecią sesję konferencji poprowadził prof. Jacek Mąkinia. Ta część konferencji która poświęcona została dobrym praktykom eksploatacji systemów wod-kan. W trakcie tej sesji praktyczne doświadczenia z zakresu gospodarki osadowej w gminie zaprezentował m.in. Andrzej Wójtowicz, prezes Wodociągów Słupsk. Natomiast prof. Marek Gromiec omawiał zagadnienie dotyczące gospodarki w obiegu zamkniętym. Możliwości budowy systemu wykrywania awarii w celu obniżenia strat rzeczywistych wody w sieci przedstawił dr inż. Florian Piechurski. O znaczeniu serwisu i eksploatacji oraz praktycznych doświadczeniach ekip serwisowych wskazujących częste zaniedbania eksploatacyjne opowiedział Robert Malik z Ecol-Serwis.

EKOGMINA i specyfika gmin wokół metropolii

Ostatnia sesja konferencji poświęcona została specyfice gmin okołometropolitalnych. Moderator Andrzej Osiński wraz z prelegentami sesji zaprezentowali zagadnienia związane z gospodarką wodno-ściekową w gminach leżących wokół metropolii miejskich. W tej sesji swoje wystąpienia prezentujące doświadczenia gminy mieli m.in. Marta Bis, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz Tomasz Drozdowski z Urzędu Gminy Wejherowo. Ciekawe spojrzenie na rozwój gmin wokół miast przedstawił również Tomasz Majda, prezentując zagadnienie kosztów infrastrukturalnych systemu osadniczego.

Konferencji EKOGMINA II Forum Praktyków towarzyszyła uroczysta gala zorganizowana przez Wodociąg Marecki, który był honorowym partnerem konferencji.

Na podstawie ekogmina.biopro.pl

fot. BIOPRO

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama