Pożyczka dla ZWiK-u

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja otrzymały dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap III”. Przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pożyczka w wysokości 7 mln zł ma zapewnić pokrycie części wkładu własnego beneficjenta w kosztach kwalifikowanych projektu.
ZWiK ZG
 
Przedsięwzięcie jest dotowane środkami pochodzącymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość to 42,3 mln zł, zaś wsparcie unijne wynosi nieco ponad 27 mln zł.
 
W ramach zadania powstaną kanały grawitacyjne o łącznej długości 34,4 km (w tym 1265 przykanalików), kanalizacja ciśnieniowa o długości 9,3 km oraz 13 pompowni ścieków. Planowany efekt ekologiczny to przyrost liczby mieszkańców odprowadzających ścieki systemem kanalizacji do oczyszczalni w Łężycy o 4710 osób.
 
Na podstawie: www.wfosigw.zgora.pl
fot. www.zwik.zgora.pl

Partner Portalu

Partner Portalu