Ponowne wykorzystanie wody

Ponowne wykorzystanie wody do nawadniania w rolnictwie

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (PE) poinformowała, że w poniedziałek (2. grudnia br.) wieczorem uzgodnione zostały, przez Parlament i Radę, plany przeciwdziałania niedoborowi wody poprzez ułatwienie ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków do nawadniania w rolnictwie. Uzgodnienie ma charakter nieformalny.

Jak podaje PE, nowe przepisy określą minimalne standardy jakości dla odzyskanej wody, która ma być stosowana do nawadniania w rolnictwie, a także środki zarządzania związanym z tą działalnością ryzykiem.

Ponowne wykorzystanie wody do nawadniania w rolnictwie: posłowie do PE osiągają porozumienie z Radą

Dzięki tym przepisom po raz pierwszy ustanawiamy zharmonizowane wymagania na poziomie europejskim, dotyczące ponownego wykorzystania wody do celów rolniczych, wzmacniając bezpieczeństwo żywności i produktów wprowadzanych do obrotu w Unii Europejskiej i ustanawiając kolejny ważny kamień milowy na drodze do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym dla zasobów wodnych. W ten sposób, krok po kroku, przynosimy konkretne rezultaty dla środowiska – powiedziała Simona Bonafè eurodeputowana. – Do 2025 r. moglibyśmy potencjalnie ponownie wykorzystać 6,6 miliarda metrów sześciennych wody, w porównaniu z obecnym 1,1 miliarda metrów sześciennych rocznie. Wymagałoby to inwestycji o wartości mniejszej niż 700 mln euro i umożliwiłoby nam ponowne wykorzystanie ponad połowy bieżącej ilości wody pochodzącej z oczyszczalni ścieków w UE teoretycznie dostępnych do nawadniania, unikając ponad 5% bezpośredniego wydobywania z części wód i wód gruntowych – dodała.

W myśl proponowanych przepisów, woda odzyskana po oczyszczeniu ścieków komunalnych, będzie mogła zostać wykorzystana do nawadniania upraw, zarówno spożywczych, jak i niespożywczych. W ciągu ośmiu lat Komisja będzie musiała ocenić, czy odzyskaną wodę można wykorzystać także na inne sposoby, w celu promowania i zachęcania do ponownego wykorzystywania wody. Tymczasem państwa członkowskie mogą wykorzystywać odzyskaną wodę do dalszych celów, w tym ponownego zastosowania do celów przemysłowych, pod warunkiem że zapewniona będzie ochrona zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska – dodaje PE.

Zasoby wodne w UE coraz bardziej pod presją – rozwiązaniem ponowne wykorzystanie wody do nawadniania

Jak wskazuje PE, zawarte nieformalne porozumienie, aby stać się prawem, będzie musiało zostać potwierdzone przez Parlament i Radę.

Przy okazji PE tłumaczy, że zasoby wodne w UE są coraz bardziej zagrożone, co prowadzi do niedoboru wody i pogorszenia jej jakości. To przede wszystkim zmiany klimatu i nieprzewidywalne warunki pogodowe, w tym susza ograniczają dostępność słodkiej wody potrzebnej do rozwoju obszarów miejskich i rolnictwa.

Zapewnienie szerszego ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków może, wg Komisji PE, ograniczyć wydobycie wody z jednolitych części wód podziemnych i wód gruntowych. Według Komisji Europejskiej częstotliwość i intensywność susz oraz ich wpływ na środowisko i gospodarkę drastycznie wzrosły w ciągu ostatnich trzydziestu lat.

Nadmierny pobór wody, w szczególności do nawadniania w rolnictwie, ale także do celów przemysłowych i rozwoju obszarów miejskich, jest jednym z głównych zagrożeń dla środowiska wodnego w UE – dodaje PE.

Na podstawie www.europarl.europa.eu

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama