ponad 47 mln zł wsparcia

Ponad 47 mln zł wsparcia dla 56 gmin i spółek celowych

Ponad 47 mln zł wsparcia na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej trafi do 56 gmin lub gminnych spółek celowych z woj. kujawsko-pomorskiego, przygotowujących się do budowy lub modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody, a także wodociągów i sieci kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponad 47 mln zł wsparcia na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej

19 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P) w Toruniu odbyło się wręczenie umów na dofinansowanie projektów. W uroczystości udział wzięli m.in. Zbigniew Sosnowski, wicemarszałek województwa, Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa i Paweł Zgórzyński, radny województwa.

Inwestycje, na które trafia dofinansowanie, znacząco poprawiają standard życia. Budowa nowych i modernizacja istniejących systemów gospodarki wodno-ściekowej oznacza lepszą wodę w kranach i troskę o stan środowiska naturalnego. To zadania kosztowne, z którymi samorządy gminne mogłyby sobie bez wsparcia nie poradzić – podkreślił Piotr Całbecki, marszałek województwa.

Na co zostanie przeznaczona kwota ponad 47 mln zł wsparcia?

47 mln zł wsparcia na realizację projektów pochodzi z zarządzanych przez marszałkowską administrację środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Jak wylicza UMWK-P, wsparcie umożliwi budowę ponad 33 km nowych i przebudowę 5 km istniejących wodociągów, a także budowę 56 km sieci kanalizacyjnych i 316 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki dofinansowaniu możliwa będzie także budowa czterech i modernizacja dwóch ujęć wody, a także budowę 10, remont 17 i wyposażenie dwóch stacji uzdatniania wody. Ponadto w ramach dofinansowanych projektów wybudowane zostaną cztery oczyszczalnie ścieków, a pięć tego typu instalacji przejdzie przebudowę. Dofinansowanie umożliwi również montaż instalacji służącej utylizacji osadów ściekowych.

Najwyższe dotacje – 2 mln zł – posłużą budowie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi (powiat świecki) oraz budowie kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach (powiat żniński). Z kolei dzięki kwocie wsparcia w wysokości niespełna 2 mln zł rozbudowane zostaną sieci wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gminy Gniewkowo (powiat inowrocławski).

Co do tej pory udało się zrobić dzięki środkom z PROW w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej?

Przy okazji UMWK-P podaje, że środki z PROW przyznane dotąd na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich pozwoliły na wybudowanie i przebudowanie łącznie 137 km sieci kanalizacyjnych oraz 72 km sieci wodociągowych. Wybudowano ponad 1740 przydomowych oczyszczalni ścieków i osiem nowych ujęć wody. Powstały lub zostały rozbudowane 22 stacje uzdatniania wody, a także przebudowano trzy instalacje do zagospodarowania osadów ściekowych.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama