Podwójna wydajność

W Przecławiu (gm. Kołbaskowo) 13 czerwca odbyła się inauguracja rozbudowanej oczyszczalni ścieków. Aktualnie zmodernizowany obiekt jest w stanie przyjąć dwukrotnie większą ilość ścieków komunalnych niż dotychczas. Oczyszczalnia, której średnia przepustowość do niedawna kształtowała się na poziomie 1350 m3 na dobę, zwiększyła swoją wydajność do średnio 2700 m3 na dobę – mówi Maciej Długaszewski z firmy Skanska, która zajmowała się realizacją przedsięwzięcia na zlecenie gminy.
 
W ramach przeprowadzonych inwestycji wykonano m.in. ciąg technologiczny bliźniaczy do już istniejącego. Prace budowlane koncentrowały się przede wszystkim na realizacji reaktorów biologicznych, osadnika wtórnego oraz piaskownika. Ponadto remontem został objęty istniejący ciąg technologiczny. W tym obszarze zajęto się modernizacją hali krat oraz wymianą pras i innych urządzeń. Roboty objęły także rozbiórkę obiektu magazynowo-warsztatowego oraz budowę nowego. Poprawiony został dojazd do oczyszczalni wraz z drogami wewnętrznymi. Ostatni etap realizacji projektu polegał na montażu nowych urządzeń w remontowanej części oraz pracach porządkowych.
 
Wartość projektu wyniosła 6,2 mln zł.
 
Na podstawie: www.skanska.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu