Pobór wody i ilość ścieków

Pobór wody i ilość ścieków w informacji GUS-u

Opublikowana została informacja sygnalna pt. „Ochrona środowiska w 2020 r.”. Opracowanie sporządzone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) przynosi szereg informacji. Część z nich dotyczy dziedziny, jaką jest pobór wody i ilość ścieków wygenerowanych w kraju.

W 2020 r. pobór wody niższy niż w 2019 r.

W omawianej informacji GUS wskazał, że w 2020 r. odnotowano spadek poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej (nie licząc rolnictwa i leśnictwa) i ludności o ok. 6% w porównaniu do 2019 r. Największy udział w poborze wody (ok. 68%), przypadał na cele produkcyjne (5,9 km³, wobec 6,3 km³ w 2019 r.). Natomiast pobór wody na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej spadł o ponad 8% w stosunku do 2019 r. i wyniósł ok. 2 km3.

Urząd statystyczny wskazał, że głównym źródłem zaopatrzenia gospodarki narodowej są wody powierzchniowe. Ich pobór w 2020 r. wyniósł 6,9 km³ i pokrył 80% potrzeb. Wody powierzchniowe wykorzystywane były głównie do celów produkcyjnych w przemyśle. Z kolei pobór wód podziemnych wyniósł 1,7 km³ i był mniejszy od poboru w 2019 r. o ok. 0,1 km3 – zaznaczył GUS.

Ilość ścieków wymagających oczyszczenia na podobnym poziomie

W 2020 r. ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia kształtowała się na podobnym poziomie, jak w roku wcześniejszym – podał urząd statystyczny i wskazał, że wyniosła ona 2,2 km3, natomiast ilość ścieków nieoczyszczanych sięgnęła 0,1 km3. Ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów osiągnęła wartość 1,16 km3, co – wg GUS – stanowi 55,9% ścieków oczyszczanych, natomiast ilość ścieków oczyszczanych mechanicznie wyniosła 0,46 km3, czyli 22,3% ścieków poddanych procesom oczyszczania – wynika z przedstawionej informacji.

Część ścieków wymagających oczyszczania (6%) nie została poddana procesom oczyszczania. Ilość ścieków odprowadzonych bez oczyszczania w 2020 r. wynosiła 124,5 hm³, wobec 106,0 hm³ w roku poprzednim. W 2020 r. odnotowano wzrost liczby oczyszczalni przemysłowych (z 859 w 2019 r. do 876 w 2020 r.). Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wynosząca 3281 sztuk wzrosła w stosunku do roku 2019, kiedy to wynosiła 3278). Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w 2020 r. wynosił 75%, przy czym w miastach wynosił ok. 95%, zaś na wsiach 45% – dodał GUS.

Na podstawie stat.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama

reklama