Pieniądze na dokumentację

Każda inwestycja wymaga przygotowania dokumentacji technicznej, środowiskowej i projektowej. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności możliwe będzie sporządzenie takiej dokumentacji dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki etap II – dokumentacja projektowa”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach. Potwierdzenie dotacji przekazano w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
wronki
 
Przedsięwzięcie dotyczy opracowania dokumentacji, niezbędnej do wykonania kilku zadań inwestycyjnych: rozbudowy oczyszczalni ścieków na Os. Borek we Wronkach, likwidacji oczyszczalni ścieków na Os. Zamość oraz modernizacji stacji uzdatniania wody. Inwestycje te będą realizowane w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
 
Całkowity koszt projektu wynosi 535 tys. zł, zaś unijne wsparcie to blisko 370 tys. zł.
 
 
Na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl, www.pk-wronki.pl

Partner Portalu

Partner Portalu