Pieniądze dla Węgorzewa

26 sierpnia br. w Węgorzewie przekazano umowę dofinansowania projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Węgorzewo”. Koszt realizacji inwestycji wynosi blisko 19,8 mln zł, z czego ponad 13 mln zł pokryje dofinansowanie z Funduszu Spójności.
 
Beneficjentem unijnych środków jest Zakład Usług Komunalnych w Węgorzewie. Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Węgorzewie, dzięki czemu zwiększy się m.in. jej przepustowość. Wzrośnie także nominalna zdolność obiektu w zakresie usuwania azotu do poziomu poniżej 15 gN/m3, celem dostosowania do wymogów wynikających z dyrektywy 91/271/EWG. W ramach zadania zostanie również zbudowana sieć grawitacyjno-tłoczna o długości ponad 1,2 km.
 
Inwestycje powinny być zakończone w listopadzie 2015 r. W ich wyniku z nowej kanalizacji zacznie korzystać ponad 240 mieszkańców. Ponadto przewiduje się redukcję objętości osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków o zawartości s.m. 14% do zawartości s.m. 20%.
 
 

Partner Portalu

Partner Portalu