Pieniądze dla Aleksandrowa

Blisko 22,4 mln zł pochłonie realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rożno – Parcele, Stawki Łazieniec i Odolion gm. Aleksandrów Kujawski”. Władzom gminy udało się pozyskać dofinansowanie na ten cel z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ponad 10,2 mln zł). 15 października br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu sygnowano umowę dotacyjną.
 
W ramach projektu ma powstać sieć kanalizacji sanitarnej o długości ponad 35 km. Przedsięwzięcie ma na celu głównie zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do funkcjonalnej sieci kanalizacyjnej, a co za tym idzie – odprowadzania ścieków do oczyszczalni. Dzięki temu poprawi się stan sanitarny w gminie, szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych, poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych.
 
Na podstawie: www.wfosigw.torun.pl

Partner Portalu

Partner Portalu