Otwarcie oczyszczalni ścieków w Słajsinie

W piątek, 11 sierpnia br., w Słajsinie (gm. Nowogard) nastąpiło oficjalne otwarcie oczyszczalni ścieków – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ). W realizacji inwestycji pomogły środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa.

Proekologiczny system odprowadzania i oczyszczania ścieków ma ogromne znaczenie

Gmina wyposażona w nowoczesny, proekologiczny system odprowadzania i oczyszczania ścieków, to miejsce przyjazne dla mieszkańców i natury. Ma to także niebagatelny wpływ na takie czynniki, jak atrakcyjność inwestycyjna czy potencjał turystyczny – podkreślił UMWZ. Stąd tak ważne było otwarcie oczyszczalni ścieków w Słajsinie.

– Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oprócz ogromnych inwestycji, jaką w ostatnim czasie był chociażby Teatr Polski w Szczecinie, realizuje także te mniejsze, niezwykle ważne dla mieszkańców obszarów wiejskich. Doceniamy rolę zachodniopomorskich miasteczek, wsi i chcemy stale poprawiać jakość życia lokalnych społeczności. To kolejne unijne środki, które wspomogły rozwój infrastruktury oczyszczania ścieków w regionie – powiedział marszałek Geblewicz.

W ramach zadania, dofinansowanego unijnymi środkami, wybudowana została nie tylko mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 50 m3/dobę. Projekt obejmował również wykonanie przyłączy do budynków mieszkalnych, dzięki czemu do sieci kanalizacyjnej podłączono wszystkie budynki z terenu miejscowości oraz lokalne przedsiębiorstwa. Ponadto, elementami projektu były trzy przepompownie ścieków, a także sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na odcinku 2395,6 m.

Otwarcie oczyszczalni ścieków wykonanej z unijnym dofinansowaniem

Całkowity koszt zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie” wyniósł ok. 4,4 mln zł. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 sięgnęło natomiast ponad 1,9 mln zł – wskazał UMWZ.

Inwestycja ta to wspólne działanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Gminy Nowogard i Celowego Związku Gmin R-XXI.

Na podstawie www.wzp.pl

fot. UMWZ

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu