Projekt zakończony – oświadczenie beneficjenta wysłane do NFOŚiGW

Wodociągi Kieleckie (WK) pochwaliły się, że oficjalnie zakończyły – jak to określiła spółka – „wielki” projekt unijny. Kielecka spółka poinformowała, że wysłała do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ostatni wymagany dokument – oświadczenie beneficjenta. Dzięki przedsięwzięciu mieszkańcy zyskali nowoczesną kanalizację, a spółka i cały region – dziesiątki milionów złotych z funduszy europejskich.

Oświadczenie beneficjenta – ostatni wymagany dokument

„Oświadczenie beneficjenta” to ostatni dokument, jaki musiały sporządzić WK, aby podsumować unijny projekt. To IV projekt pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”. Oświadczenie zostało wysłane do NFOŚiGW 11 stycznia br.

W ramach zakończonego projektu do kanalizacji zostały podłączone budynki zamieszkane przez 2560 osób, a do wodociągu – 25 osób. Dodatkowo została zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. Wszystko kosztowało prawie 100 mln zł, z czego 45 mln zł pochodziło z funduszy Unii Europejskiej. Środki unijne zostały udostępnione w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– Wypełniliśmy wszystkie obowiązki wynikające z umowy dofinansowania tego projektu. I to nie jest nasze ostatnie słowo. Pracujemy już nad kolejnymi inwestycjami z wykorzystaniem pieniędzy z Unii Europejskiej – podkreślił Henryk Milcarz, prezes WK.

Kieleccy wodociągowcy chwalą się, że ich spółka jest krajowym liderem w wykorzystaniu środków unijnych. – Nasze inwestycje to dodatkowy zastrzyk kapitału dla całego regionu świętokrzyskiego. My dostajemy pieniądze z Unii za pośrednictwem instytucji krajowych, niejako odciążając programy regionalne, którymi dysponuje województwo – dodał prezes Milcarz.

W Kielcach w ramach tego projektu m.in. wymieniono wodociąg na ul. Sandomierskiej od ul. Tarnowskiej do ul. Śląskiej. Zmodernizowano też wodociąg na ulicach Pocieszka, Wrzosowej, Gen. St. Maczka i Zagnańskiej. Nową kanalizację dostali natomiast mieszkańcy ulic: Prosta, Tarnowska, Poleska i Herbska – wskazały WK.

Co zrealizowano w ramach unijnego projektu?

Celem projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin: Kielce, Masłów, Sitkówka-Nowiny oraz Zagnańsk. Obejmował on budowę 38,9 km kanalizacji sanitarnej w gminach: Kielce, Masłów i Sitkówka-Nowiny. Jego elementem była również budowa ok. 2,7 km sieci wodociągowej w gminie Masłów oraz przebudowa ok. 17,7 km sieci wodociągowej w gminach: Kielce i Sitkówka-Nowiny. Dzięki projektowi zmodernizowano kanalizację sanitarną o długości ok. 3,5 km w gminie Kielce i oczyszczalnię ścieków w Sitkówce-Nowinach. Zrealizowano też rozbudowę zintegrowanego systemu monitoringu i zarządzania sieciami wod-kan. Zakupiono także samochody specjalistyczne do przewozu osadów ściekowych i udrażniania kanalizacji.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu