wod-kan

Osiem projektów wod-kan z dofinansowaniem

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) informuje, że do ośmiu gmin z regionu trafi ponad 84 mln zł na inwestycje związane z gospodarką wodno – ściekową.

Dofinansowaniem zostaną objęte przede wszystkim działania związane z budową wodociągów i kanalizacji oraz rozbudową i modernizacją istniejących oczyszczalni ścieków.

Decyzja Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowaniu projektów jest rezultatem rozstrzygnięcia kolejnego konkursu przeprowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie finansowe otrzymają gminy: Górno, Miedziana Góra, Strawczyn, Bogoria, Łączna, Bieliny, Nowa Słupia i Ożarów.

Świętokrzyskie projekty wod-kan z unijnym dofinansowaniem

Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs samorządy mogły zgłaszać projekty związane z budową lub rozbudową sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych, oczyszczalni ścieków i systemów zaopatrzenia w wodę. Przyjmowano także wnioski dotyczące budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.

Na konkurs w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” wpłynęło 12 projektów, z których trzy odpadły podczas oceny formalnej, a jeden nie przeszedł oceny merytorycznej. Ostatecznie Komisja Oceny Projektów skierowała do dofinansowania osiem projektów. Siedem dotyczy rozbudowy sieci kanalizacyjnej i modernizacji oczyszczalni ścieków, a jeden zagospodarowania osadów ściekowych.

W sumie do ośmiu gmin trafi 84,25 mln zł unijnego dofinansowania, a całkowity koszt inwestycji, które zostaną zrealizowane to ponad 144 mln zł.

Wśród siedmiu przedsięwzięć dotyczących w całości lub w przeważającym zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej (rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków) znalazły się działania gmin: Górno, Miedziana Góra, Strawczyn, Bogoria, Łączna, Bieliny i Nowa Słupia. Całkowita wartość inwestycji wynosi 141 mln 925 tys. zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to 82 mln 510 tys. zł.

Jeden projekt dotyczy realizacji instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych na terenie Gminy Ożarów. Całkowita wartość tej inwestycji wyniesie 2,964 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 1,739 mln zł.

Jak podaje UMWŚ, najwięcej pieniędzy – 24,5 mln zł – otrzyma gmina Górno na projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”. Z kolei nieco ponad 16 mln zł trafi do gminy Bieliny na projekt związany z uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowych w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gmin Bieliny i Łagów.

Realizacja dofinansowanych projektów spowoduje zmodernizowanie (lub wybudowanie nowych odcinków) ponad 128 km sieci kanalizacyjnej i ponad 13 km sieci wodociągowej. Przepustowość oczyszczalni ścieków wzrośnie o 5550 m3/d, a ilość zagospodarowanych komunalnych osadów ściekowych wyniesie 38000 Mg/rok.
Przy okazji urząd marszałkowski przypomina, że w drugim kwartale bieżącego roku przewidziany jest jeszcze jeden konkurs w ramach działania „Gospodarka wodno – ściekowa”, z planowaną kwotą alokacji wynoszącą 50 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. sozosfera.pl

reklama