Reaktory do odsiarczania biogazu

Olbrzymie reaktory do odsiarczania biogazu montowane w oczyszczalni ścieków

Dwa olbrzymie reaktory do odsiarczania biogazu montowane są w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”. Każdy ma 10 m wysokości – zaznacza spółka Wodociągi Kieleckie. Przedsiębiorstwo dodaje, że trwa wielka modernizacja instalacji do produkcji prądu i ciepła z biogazu. Jednocześnie Wodociągi Kieleckie chwalą się, że są krajowym pionierem w produkcji „zielonej energii” z osadów ściekowych.

Dwa reaktory do odsiarczania biogazu dojechały do Sitkówki w październiku

Reaktory o wysokości dwupiętrowej kamienicy – 10 m – i szerokości 3 m dojechały do Sitkówki w ostatnich dniach października i obecnie trwa ich montaż – podało w ubiegłym tygodniu kieleckie przedsiębiorstwo wod-kan. Spółka zaznacza, że reaktory to kluczowe elementy instalacji do odsiarczania biogazu, który zasila dwa generatory. Dzięki odsiarczeniu biogazu podnosi się wydajność i niezawodność pracy kogeneratorów ciepła i prądu.

Reaktory do odsiarczania biogazu

Wodociągi Kieleckie w ten sposób produkują ciepło wykorzystywane w całości w największej w regionie oczyszczalni ścieków i energię elektryczną, oddawaną do sieci energetycznej. Taka „zielona energia” nie tylko oszczędza środowisko, ale i pieniądze. Wodociągową spółkę mniej kosztuje ciepło i prąd. Dzięki takim inwestycjom kielecka kranówka należy do najtańszych w kraju – podkreśla przedsiębiorstwo.

Dwa reaktory do odsiarczania biogazu – w ramach unijnego projektu

Sam biogaz powstaje z osadów ściekowych, podczas ich fermentacji. Po fermentacji gaz (głównie wysokoenergetyczny metan) płynie do instalacji, a pozostałość osadów jest utylizowana termicznie. Zostaje po nich tylko popiół i pył – zaznaczają Wodociągi Kieleckie.

Reaktory do odsiarczania biogazu

Inwestycja wartości ponad 3,84 mln zł obejmuje m.in. wykonanie dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” kompletnej instalacji uzdatniania biogazu wytwarzanego w procesie fermentacji osadów ściekowych, przebudowę istniejącej sieci biogazowej, budowę jej nowych odcinków, prace rozbiórkowe i demontażowe dwóch z czterech eksploatowanych odsiarczaczy, a także budowę nowego budynku i drogi dojazdowej. Zakończenie robót planowane jest na koniec tego roku.

Inwestycja realizowana jest w ramach unijnego projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 3 x Wodociągi Kieleckie

reklama

reklama

 

reklama

reklama