ogrzewanie dzięki ściekom
default

Ogrzewanie dzięki ściekom – w Łodzi ma powstać pierwsza taka instalacja

Urząd Miasta Łodzi (UM) poinformował, że w mieście planowana jest budowa instalacji ogrzewania dzięki ściekom i odpadom. Jak wskazał magistrat, technologia taka jest już wykorzystywana w Polsce, a teraz jest szansa, że znajdzie zastosowanie również w Łodzi.

Ogrzewanie dzięki ściekom – rozwiązanie mające poprawić sytuację środowiska

Instalacja odzyskująca ciepło odpadowe, powstałe podczas oczyszczania ścieków, może zostać wybudowana przy Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Ta technologia może poprawić sytuację środowiska przyrodniczego. Magistrat dodaje, że choć mówimy o odpadach, to energia z nich pochodząca jest dużo czystsza niż z ta z węgla. Ciepło, które będzie dostarczać do domów instalacja przy Grupowej Oczyszczalni Ścieków i tak powstaje, to codzienny efekt pracy tej instalacji. System wybudowany w sąsiedztwie zakładu przy ul. Sanitariuszek będzie po prostu pozwalał wykorzystywać to ciepło i dostarczać do łódzkich mieszkań.

Podobne rozwiązanie stosowane jest już w okolicach Poznania, gdzie zasila sieć ciepłowniczą dla 5000 mieszkańców. Podobne rozwiązanie planują wprowadzić także łódzcy specjaliści.

Z technologii odzyskiwania ciepła ze ścieków korzysta też już Wrocław, a nad kilkoma pierwszymi instalacjami tego typu pracuje Warszawa.

Na podstawie www.lodz.pl

fot. źródło zdjęć: www.lodz.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny