Ograniczanie uciążliwości odorowej

Ograniczanie uciążliwości odorowej

Odory są to nieprzyjemne, uciążliwe zapachy, będące mieszaniną lotnych substancji chemicznych, wyczuwalnych nawet przy niskich stężeniach. Do grupy instalacji, których zapachowa uciążliwość dla mieszkańców bywa największa należą oczyszczalnie ścieków.

Ograniczanie uciążliwości odorowej tematem konferencji w Otwocku

Emisja odorów często wykracza poza teren zakładów, w tym rzeczonych oczyszczalni. Rosnąca liczba skarg osób eksponowanych na nieprzyjemne zapachy motywuje do prac mających na celu zapobieganie emisji odorów, wdrożeń nowych technologii oraz badań nad uciążliwością zapachową. Właśnie tej tematyce poświęcona będzie III Konferencja naukowo-techniczna pt. „Zapobieganie emisji odorów w obiektach gospodarki komunalnej”.
Wiadomo, że najlepszym sposobem walki z odorami jest usunięcie przyczyn czy źródła ich emisji, co często wymaga modernizacji a czasem wręcz przebudowy układu technologicznego. Często działania te są utrudnione lub nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. W poszukiwaniu najefektywniejszych rozwiązań na pewno pomaga wymiana doświadczeń pomiędzy eksploatatorami oraz ekspertami znającymi zagadnienie zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Umożliwienie takiej wymiany wiedzy i doświadczeń jest właśnie celem najbliższej edycji „Konferencji pt. „Zapobieganie emisji odorów w obiektach gospodarki komunalnej”. Odbędzie się ona w dniach 12-13 lutego 2019 r. w Otwocku.

Jak zapowiada organizator – Wydawnictwo Seidel-Przywecki – podczas spotkania zaprezentowanych zostanie dużo nowości technologicznych, które znajdują zastosowanie w rozwiązywaniu problemu uciążliwości odorowych. Ciekawostką ma być także wystąpienie prezesa Rady Ochrony Czystości Atmosfery, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 stycznia 2019 r. Głos w kwestii uwarunkowań prawnych zarządzania odorami w gospodarce komunalnej i przemysłowej oddany zostanie prawnikom.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama

reklama

reklama