Odwiert na głębokościach

Pod dnem Wisły w Płocku zostanie wydrążony odwiert, którym przebiegać będzie kolektor, mający tłoczyć ścieki z lewobrzeżnej do prawobrzeżnej części miasta. Przedsięwzięcie jest częścią — realizowanego przez Wodociągi Płockie — drugiego etapu programu porządkowania gospodarki ściekowej, współfinansowanego ze środków unijnych. Jego celem jest m.in. osiągnięcie europejskich standardów w zakresie gospodarki ściekowej oraz polepszenie jakości wody w Wiśle.
 
kanalizacja płock
Prace przy drugim etapie projektu ściekowego w Płocku 
 
W ramach inwestycji działające na lewobrzeżnej części Płocka dwie oczyszczalnie zostaną zastąpione nowoczesnymi, podziemnymi i w pełni zautomatyzowanymi przepompowniami, które będą tłoczyć ścieki rurociągiem zbudowanym pod dnem Wisły do oczyszczalni na prawym brzegu rzeki. Średnica odwiertu wyniesie 70 cm. Długość magistrali tłoczącej ścieki będzie miała długość 7 km, z czego 800 m będzie biegło pod dnem Wisły.
 
Szacuje się, że prace wiertnicze – po zabezpieczeniu terenu i ustawieniu specjalnej platformy – ruszą jeszcze w czerwcu br. Wiercenie potrwa około dwóch miesięcy.
 
Na podstawie: www.plock.eu
Fot. http://jrp.wodociagi.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu