Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenach z zabudową rozproszoną

W czasach, gdy powstaje coraz więcej nowych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków bardzo ważne staje się aby zostały one właściwie zaprojektowane i zrealizowane oraz by były one należycie eksploatowane. Szczególnym wyzwaniem jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenach z zabudową rozproszoną.

Wychodząc naprzeciw potrzebom branży w tych obszarach, Wydawnictwo Seidel-Przywecki wraz ze Stowarzyszeniem Forum Galicyjskich Wodociągów zapraszają do udziału w konferencji naukowo-technicznej pt. „Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenach rozproszonych”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-4 września 2019 r. w Rabce Zdroju.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenach z zabudową rozproszoną – konferencja we wrześniu

Jak podają organizatorzy, w trakcie konferencji uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z praktycznymi aspektami projektowania, realizacji oraz eksploatacji systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków odpowiednich dla terenów o zabudowie rozproszonej rozproszonych. Szczegółowo omówione zostaną oczyszczalnie typu SBR, sprawdzające się na terenach trudnych. Specjaliści omówią zasady właściwego doboru, projektowania i wykonanie różnych systemów kanalizacyjnych na terenach górzystych. Nie zabraknie również referatów dotyczących aktualnych przepisów prawnych regulujących kwestie odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także finansowania inwestycji z dziedziny wod-kan.

Sama konferencja została podzielona na sześć sesji wykładowych. Warto zwrócić uwagę, że na pierwszą składają się dwa referaty, pt.: „Doświadczenia w oczyszczaniu ścieków komunalnych na terenach podgórskich o rozproszonej zabudowie w sekwencyjnych reaktorach porcjowych” oraz „Kierunki zmian w Dyrektywie ściekowej”.

Druga sesja zatytułowana jest „Analiza rozwiązań gospodarki ściekowej dla Gmin oraz różne systemy oczyszczania ścieków na terenach rozproszonych – projektowanie i eksploatacja”. Z kolei trzecia część konferencji to tematyka właściwego doboru, projektowania i wykonania różnych systemów kanalizacyjnych na terenach górzystych. Sesja czwarta dotyczyć ma przeróbki osadów ściekowych w małych i średnich oczyszczalniach ścieków. Kolejna część konferencji poświęcona będzie energia odnawialnej w oczyszczalniach ścieków, a ostatnia sesja to kwestie finansowania inwestycji w zakresie wod-kan oraz prawne obowiązki gmin.

Dla uczestników przewidziano także wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Rabce. Więcej informacji o konferencji dostępnych jest na dedykowanej stronie internetowej.

Innowacje w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów

Przy okazji Wydawnictwo Seidel-Przywecki zachęca do udziału w innym wydarzeniu.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w procesie oczyszczania ścieków jest niezwykle istotne, bowiem wielkość osiągniętych parametrów oczyszczonych ścieków, minimalizacja emisji odorów, ochrona przed hałasem i aspekty ekonomiczne, a przede wszystkim ochrona środowiska zależą w dużym stopniu od zastosowanej technologii – przekonuje Wydawnictwo.

Dynamiczny rozwój sektora maszyn i urządzeń sprzyja eksploatatorom, pozwalając na stosowanie nowoczesnych, dostosowanych do obiektu, a często szytych na miarę rozwiązań technologicznych. Jednak aby wybrać odpowiednią technologię należy ją poznać.

By wyjść naprzeciw potrzebom branży w zakresie zapoznania z nowościami technologicznymi i technicznymi, Wydawnictwo Seidel-Przywecki wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego oraz Oczyszczalnią Ścieków Warta zapraszają do udziału w Konferencji technicznej pt. „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów”.

Jak podają organizatorzy wydarzenie odbędzie się w dniach 2-4 października 2019 r., w Częstochowie.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania i osiągnięcia w oczyszczaniu ścieków zarówno z sektora nauki jak i technologii.

W czasie konferencji odbędzie się wycieczka techniczna do Oczyszczalni Ścieków Warta oraz do Wodociągów Częstochowskich.

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej Wydawnictwa Seidel-Przywecki.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama

reklama