Odbiór oczyszczalni

Odbiór oczyszczalni ścieków w Kobylnikach

28 września 2023 r. Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski udał się do gminy Obrzycko, gdzie uczestniczył w oficjalnym odbiorze oczyszczalni ścieków w Kobylnikach.

Odbiór oczyszczalni ścieków w Kobylnikach z udziałem wojewody

Jak podał Wielkopolski Urząd wojewódzki (WUW), inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wysokość wsparcia z tego programu wyniosła ponad 5,5 mln zł. W montażu finansowym uwzględniono także dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tego źródła pozyskano wsparcie w kwocie 750 tys. zł.

– Odbierana dziś oczyszczalnia ścieków to kluczowa dla rozwoju i ekologicznego bezpieczeństwa Kobylnik oraz całej gminy Obrzycko inwestycja. Cieszę się, że wszechstronna i zrównoważona rozbudowa infrastruktury dokonuje się dzięki sprawnemu współdziałaniu administracji rządowej i samorządowej – podkreślił wojewoda Zieliński.

Nowa oczyszczalnia posiada przepustowość 150 m3 na dobę (800 RLM). W ramach zadania wybudowano również budynek socjalno-techniczny z zapleczem socjalnym i prasą do odwadniania osadu, a także przebudowano nowe reaktory SBR. Zmodernizowana została też główna przepompownia ścieków wraz ze stacją ścieków dowożonych. Wykonana została również nowa przepompownia na osad dowożony z pozostałych oczyszczalni i wiata na osad odwodniony. Całkowita wartość inwestycji to ponad 8 mln zł – wskazał WUW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu