Droższe woda i ścieki

Od października droższe woda i ścieki w Rudzie Śląskiej

Zgodnie z przyjętym w ubiegłym roku harmonogramem, od 5 października br. zmienią się taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej (PWiK), w efekcie czego w mieście będą droższe woda i ścieki. Cena za 1 m³ dostarczanej wody wyniesie 5,63 zł, a za 1 m³ odprowadzanych ścieków – 9,59 zł – informuje Urząd Miasta Ruda Śląska (UM) i dodaje, że opłaty abonamentowe pozostają na tym samym, niezmienionym poziomie przez cały okres obowiązywania taryfy, który obejmuje lata 2019-2022.

Droższe woda i ścieki w Rudzie Śląskiej – co wpływa na koszty?

W latach 2015–2018 opłata za wodę i ścieki była praktycznie niezmienna. W tym okresie zwiększyła się tylko o 1 grosz. Przyjęta w ubiegłym roku trzyletnia taryfa musiała uwzględniać wzrost kosztów zakupu materiałów i usług, wynagrodzeń, a także energii elektrycznej i gazu – przypomina Grzegorz Rybka, prezes PWiK.

Rudzki magistrat zaznacza, że w przypadku PWiK w Rudzie Śląskiej jednym z najważniejszych czynników decydującym o wysokości taryfy jest stawka zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Kolejne pozycje, które mają wpływ na taryfę, to: amortyzacja, wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstwa, zakup materiałów eksploatacyjnych, a także energii czy usług związanych z zagospodarowaniem odpadów.

Droższe woda i ścieki w Rudzie Śląskiej – jakie będą stawki?

Zgodnie z zatwierdzoną w ubiegłym roku taryfą rudzianie od 5 października br. do 4 października 2021 r. za wodę i ścieki będą płacić łącznie 15,22 zł brutto. W kwocie tej cena 1 m³ wody wyniesie 5,63 zł (do tej pory 5,53 zł), a 1 m³ odprowadzanych ścieków 9,59 zł (do tej pory 9,27 zł). W kolejnym roku taryfowym, od 5 października 2021 r. do 4 października 2022 r. 1 m³ wody kosztować będzie 5,76 zł brutto, natomiast ścieki 9,88 zł brutto za 1 m³ – wylicza UM.

Jedocześnie UM zwraca uwagę, że wysokość poszczególnych opłat abonamentowych została ustalona na cały okres obowiązywania taryfy. Dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na podstawie faktury papierowej wynosi ona 5,24 zł brutto. Z kolei osoby, które mają zamontowane dwa liczniki – główny i podlicznik na ogród – płacą 6,37 zł brutto. Opłata abonamentowa dla klientów, którzy rozliczają się z PWiK drogą elektroniczną, wynosi 3,30 zł brutto w przypadku posiadania jednego wodomierza, a w przypadku posiadania wodomierza głównego i podlicznika na ogród – 4,44 zł brutto.

Obecna taryfa, zgodnie z obowiązującymi przepisami została zatwierdzona przez regulator, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Co eksploatuje PWiK?

Przy okazji UM przypomina, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje budowę i modernizację blisko 32 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za prawie 30 mln zł. Inwestycje te zostały zapisane w przyjętym przez Radę Miasta „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018– 2021”. Inwestycje są realizowane ze środków własnych przedsiębiorstwa, m.in. z wypracowanych zysków oraz ze środków zewnętrznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Obecnie PWiK w Rudzie Śląskiej dostarcza wodę poprzez sieć wodociągową o długości 448,5 km, natomiast do odbioru ścieków służy mu sieć kanalizacyjna o długości 330,8 km. Przedsiębiorstwo eksploatuje sześć pompowni wody, 48 przepompowni ścieków oraz trzy mechaniczno–biologiczne oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

reklama