Oczyszczalnie i kanalizacja poza KPOŚK

Oczyszczalnie i kanalizacja poza KPOŚK ze wsparciem

Już od dziś, od 1 lipca br., samorządy mogą składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) wnioski o dofinansowanie. Tym razem chodzi o wsparcie m.in. budowy przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. W naborze mogą uczestniczyć tylko te samorządy, na terenie których nie ma zbiorczych sieci kanalizacyjnych i które nie są ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

Jak zaznacza WFOŚiGW, dolnośląski nabór jest częścią ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK-u. Pieniądze na ten program pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W skali całego kraju przeznaczono na jego realizację 200 mln zł.

Oczyszczalnie i kanalizacja poza KPOŚK – WFOŚiGW we Wrocławiu czeka na wnioski

Program daje szansę na finansowe wsparcie dla gmin, które nie zostały ujęte w KPOŚK-u. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych otwiera furtkę dla pozyskania funduszy unijnych na proekologiczne inwestycje. Jednak, aby zakwalifikować się do KPOŚK trzeba było wypełnić wysokie wskaźniki, m.in. odpowiedni poziom zagęszczenia ludności na danym obszarze – wskazuje WFOŚiGW. – Nie zawsze budowa kanalizacji jest możliwa, na przykład z powodu zbyt rozproszonej zabudowy. Wtedy dobrym rozwiązaniem może być przydomowa oczyszczalnia ścieków wyposażona w reaktory biologiczne – mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW. Inne inwestycje, które będą dofinansowane z nowego programu to budowa oczyszczalni ścieków dla gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów użyteczności publicznej. Program obejmuje także budowę lub modernizację lokalnych oczyszczalni ścieków. Będzie można także ubiegać się o pieniądze na wykonanie przyłączeń budynków do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz budowę stacji uzdatniania wody.

Jak zaznacza WFOŚiGW, warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni będzie przedstawienie dokumentacji geologicznej oraz opinii uprawnionego geologa. Dokumentacja i opinia będą musiały potwierdzić występowanie odpowiednich warunków dla przeprowadzenia inwestycji. Chodzi o przepuszczalność gruntu – co najmniej klasa C i odpowiednią głębokość zalegania wód gruntowych. – WFOŚiGW we Wrocławiu będzie udzielał samorządom nisko oprocentowanych pożyczek. Zarząd Funduszu będzie mógł częściowo umarzać te pożyczki – w wysokości do 30% lub 50% wypłaconej kwoty, ale nie więcej niż 5 mln zł – mówi prezes Kasztelowicz.

Decyzja o dofinansowaniu zależeć będzie od sytuacji finansowej gminy. Program będzie realizowany w latach 2019-2023.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama

reklama