Oczyszczalnia w nowej odsłonie

Oczyszczalnia ścieków w Zielinie (woj. pomorskie) została gruntownie zmodernizowana. Choć obiekt działał już od początku roku, dopiero teraz oficjalnie przekazano go do eksploatacji.
 
Prace prowadzono w ramach inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielinie”. Projekt opiewał na 4,7 mln zł, jednak otrzymał on dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku również był partnerem tego przedsięwzięcia. Udzielił bowiem pożyczki w wysokości 845 tys. zł.
 
Prace prowadzone były w dwóch etapach. Nadzór nad nimi sprawował Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielinie wraz z renowacją drogi dojazdowej, budową sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do oczyszczalni i kolektora ścieków oczyszczonych była realizowana ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych i zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Konieczne było wykonanie szczelnych zbiorników i uszczelnienie powierzchni technologicznych wraz z odprowadzeniem odcieków do kanalizacji i skierowanie ich na oczyszczalnię ścieków. W czasie realizacji inwestycja nie wpływała negatywnie na środowisko przyrodnicze.
 
Projekt budowlany uwzględniał też rozwiązania techniczne i zabudowę urządzeń, które nie tylko ograniczą uciążliwości związane z emisją odorów i hałasu, ale także wpłyną na niezawodność i bezawaryjność pracy. W celu przeciwdziałaniu skutkom awarii zapewniono całodobowy nadzór nad inwestycją oraz wyposażono obiekt w niezależne źródło zasilania w postaci agregatu prądotwórczego.
 
Dzięki realizacji inwestycji o 70% zmniejszyła się ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do rzeki Bystrzenicy.
 
Na podstawie: www.wfosigw.gda.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu