Oczyszczalnia w Biertowicach już działa

W Biertowicach oddano do eksploatacji rozbudowaną i zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Uroczystość odbyła się 29 października 2014 r. Obiekt stanowi jeden z elementów inwestycji pn. „Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice – część I”, który jest realizowany przy współudziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
oczyszczalnia biertowice
 
Oczyszczalnia pochłonęła 13,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ok. 9 mln zł. Obecnie wydajność obiektu wynosi 2510 m3 ścieków na dobę, czyli tyle, ile potrzeba, by podłączyć do niej wszystkie domy istniejące w gminie Sułkowice, oraz te, które wkrótce powstaną na nowych terenach budowlanych. Instalacja będzie w stanie obsłużyć 19 tys. mieszkańców (gmina obecnie liczy ponad 14,5 tys.).
 
Na podstawie: www.wfos.krakow.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu