gminnych energetyków

Oczyszczalnia ścieków w Wykosowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) poinformował, że we wsi Wykosowo, gdzie mieszka ok. 300 osób, zbudowano lokalną oczyszczalnię ścieków.

Przed rozpoczęciem inwestycji, budynki w tej wsi podłączone były do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, a ścieki zbierane do specjalnego osadnika. Po oczyszczeniu trafiały do rzeki Skórzynki.

Oczyszczalnia ścieków w Wykosowie ze wsparciem WFOŚiGW

Jednak wykorzystywany do oczyszczania ścieków osadnik, wybudowany prawie pół wieku temu, był już mocno wyeksploatowany i nie spełniał już swojej funkcji. Z każdym rokiem jego stan techniczny był coraz gorszy i narastało niebezpieczeństwo przedostania się nieoczyszczonych ścieków do wód.

Jak podaje WFOŚiGW, jedynym rozwiązaniem była budowa oczyszczalni ścieków. Decyzję w tej sprawie podjęły władze gminy Główczyce, a finansowo realizację projektu wsparł Wojewódzki Fundusz.

W ramach dofinansowanego przedsięwzięcia powstała mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków. Jej moc przerobowa określona jest liczbą 270 RLM. W ciągu doby jest ona w stanie oczyścić średnio 40,5 m3 ścieków. Oczyszczalnia, która zastąpiła stary zbiornik, została podłączona do istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej. Wykorzystano w niej technologię pozwalającą na efektywne i energooszczędne oczyszczanie ścieków. Oczyszczone ścieki odprowadzane są rowem melioracyjnym do Skórzynki. Oddanie do użytku oczyszczalni ma się przyczynić do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 382,5 tys., a WFOŚiGW w Gdańsku udzielił dotacji i pożyczki na realizację tego projektu.

Na podstawie wfos.gdansk.pl

fot. archiwum Urząd Gminy Główczyce

reklama

 

reklama

reklama

reklama