Oczyszczalnia ścieków w Unisławiu

Oczyszczalnia ścieków w Unisławiu została zmodernizowana

Stara oczyszczalnia ścieków w Unisławiu (powiat chełmiński) przeszła gruntowną modernizację. Wybudowana ponad dwie dekady temu oczyszczalnia biologiczna została wyposażona w nowoczesne technologie oczyszczania mechanicznego, powstał także nowy budynek techniczny – zaznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P).

Oczyszczalnia ścieków w Unisławiu zmodernizowana z dofinansowaniem z RPO

Realizacja inwestycji o wartości blisko 7 mln zł była możliwa dzięki środkom unijnym pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO). W poniedziałek (8 listopada) z udziałem Piotra Całbeckiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego i Jakuba Danielewicza, wójta gminy Unisław odbyło się otwarcie inwestycji.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unisławiu to oczekiwana przez mieszkańców i istotna dla środowiska naturalnego oraz stanu finansowego gminy inwestycja. Zadania obejmujące rozwój infrastruktury wodno-ściekowej są kosztowne, bez wsparcia samorządy gminne mogłyby sobie nie poradzić – powiedział marszałek  Całbecki.

Dotychczasowe funkcjonowanie instalacji, jaką jest oczyszczalnia ścieków w Unisławiu  było zależne od panujących warunków atmosferycznych, a w okresie spadku temperatur jej działanie było wstrzymywane – podkreślił urząd marszałkowski. Przekraczane były wówczas dopuszczalne normy. Teraz, w wyniku realizacji projektu przebudowano istniejącą oczyszczalnię na mechaniczną. Powstał również nowy budynek techniczny, a zastosowane technologie podwyższyły wydajność oczyszczalni, przez co zwiększyła się liczba mieszkańców, których gospodarstwa mogą zostać podłączone i korzystać z systemu oczyszczania. Dzięki inwestycji ścieki, które trafiają do Wisły są czystą wodą bardzo dobrej jakości – zapewnił UMWK-P. Dofinansowanie z RPO wyniosło 4,6 mln zł.

Nie tylko oczyszczalnia ścieków w Unisławiu

Przy okazji urząd marszałkowski wskazał, że dzięki finansowaniu z funduszy unijnych środki na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej otrzymało w regionie 61 projektów, a udzielone wsparcie wyniosło łącznie ponad 120 mln zł.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. Szymon Zdziebło (www.tarantoga.pl)

reklama

 

reklama

reklama