Oczyszczalnia ścieków w Racocie

Oczyszczalnia ścieków w Racocie po rozbudowie

Z udziałem Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego odbyło się oficjalne otwarcie rozbudowanej instalacji, jaką jest oczyszczalnia ścieków w Racocie. Projekt realizowany był w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – poinformował Urząd Gminy Kościan (UG).

Oczyszczalnia ścieków w Racocie rozbudowana i zmodernizowana

Jak podał UG, inwestycja polegała na rozbudowie obiektu, jakim jest oczyszczalnia ścieków w Racocie w związku z planowanym zwiększeniem ilości przyjmowanych ścieków surowych. Ponadto przedsięwzięcie miało na celu poprawę istniejącego stanu technicznego, wprowadzenie nowych technologii oczyszczania ścieków oraz rozbudowę instalacji o nowe węzły technologiczne zapewniające stabilność jej pracy.

Inwestycja miała też za zadanie doprowadzenie oczyszczalni ścieków do obecnego stanu wiedzy technicznej w celu zapewnienia wysokoefektywnej pracy przy niskich kosztach eksploatacji oraz zwiększenie jej przepustowości z 600 m3 na dobę do 820 m3 na dobę.

Z kolei zmniejszenie stopnia uwodnienia osadu ściekowego realizowane jest teraz w słonecznej suszarni osadów, w wyniku czego osad zostaje wysuszony do postaci granulatu o zawartości suchej masy ponad 70%, co dodatkowo redukuje nieprzyjemne zapachy – dodaje UG.

Nie tylko oczyszczalnia ścieków w Racocie

W ramach projektu przebudowano także stary budynek oczyszczalni, który obecnie będzie służył celom administracyjno-socjalnym. Inwestycja obejmowała ponadto budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej). W wyniku projektu powstała nowa sieć wraz z przyłączami o długości 990 m. Inwestorem zadania była Gmina Kościan, a projekt przebudowy oczyszczalni w Racocie dostarczyła firma Eco Treatment z Gniezna. Generalnym wykonawcą prac była spółka PTB Nickel z Jelonka k/Suchego Lasu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UG Kościan

fot. UG Kościan

reklama

reklama

 

reklama