oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków zrealizowana w formule PPP otwarta

Urząd Miasta Mława (UM), w materiale przygotowanym wraz z firmą SUEZ, poinformował, że uruchomiona została nowa miejska oczyszczalnia ścieków w Mławie. Instalacja do oczyszczania ścieków zrealizowana została w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Umowa Miasta Mława z firmą SUEZ Woda objęła sfinansowanie, zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację nowej miejskiej oczyszczalni przez kolejne 30 lat.

Nowa oczyszczalnia ścieków uruchomiona w Mławie

Trwające 3 lata prace projektowe i budowlane właśnie zostały zakończone. Przedstawiciele Miasta Mława i SUEZ Woda dokonali zatem uroczystego uruchomienia nowej miejskiej oczyszczalni ścieków w Mławie.

Instalacja oparta jest na technologii dobranej dla średniego przepływu ścieków wynoszącego 5200 m3/dobę oraz równoważnego zanieczyszczenia generowanego przez ok. 40 tys. mieszkańców. Technologię oczyszczania ścieków dobrała firma SUEZ. Mławski magistrat podkreśla, że obiekt został wykonany w najnowszych dostępnych technologiach. Instalacja wyposażona została w dwa niezależne ciągi technologiczne oraz system dezodoryzacji.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 47 mln zł netto i został poniesiony przez SUEZ. Inwestycję pożyczką wsparł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z umową, nowy obiekt będzie eksploatowany przez personel SUEZ Woda przez okres 30 lat.

Mławski UM dodaje, że miejska oczyszczalnia ścieków objęta została programem wsparcia technicznego SUEZ. Pozwoli to zoptymalizować funkcjonowanie nowego zakładu i zapewnić wysokiej jakości usługi środowiskowe dla mieszkańców Mławy. Bowiem w ramach tego programu Grupa co roku inwestuje 120 mln euro w badania oraz rozwój nowych technologii.

PPP i oczyszczalnia ścieków w Mławie

Urząd Miasta Mława podkreśla, że realizacja projektów wodno-kanalizacyjnych w formule PPP cieszy się wśród samorządów coraz większym zainteresowaniem. Ten sposób realizacji inwestycji niesie za sobą wiele korzyści. Jedną z nich jest to, że łączy najlepsze dostępne technologie z wiedzą dotyczącą długoletniej eksploatacji. Według UM, niewątpliwie ma to przełożenie na optymalizację kosztów, a co za tym idzie na cenę płaconą przez mieszkańców za usługi oczyszczania ścieków.

Model partnerstwa publiczno-prywatnego to wielka szansa dla samorządów. Dzięki tej formule można realizować poważne inwestycje bez angażowania własnych środków budżetowych. Budowa oczyszczalni w Mławie w ramach PPP pozwoliła rozwiązać problem gospodarki ściekowej w mieście na kolejne 30 lat – powiedział Sławomir Kowalewski, burmistrz Mławy.

Ważnym elementem podpisanej umowy o PPP jest sposób rozliczania partnera prywatnego, który otrzymuje, określoną w przetargu stawkę za oczyszczanie każdego metra sześciennego ścieków. Stawka jest stała przez cały okres trwania umowy i podlega indeksacji według ustalonego w umowie o PPP wzoru. Dzięki zastosowaniu tego mechanizmu cena jest przewidywalna dla samorządu w całej perspektywie trwania umowy.

SUEZ jest niezwykle dumny z uruchomienia tego nowoczesnego obiektu, który przyczyni się do ochrony środowiska Mławy. W Polsce jest to drugi duży projekt dotyczący infrastruktury publicznej, a pierwszy dotyczył instalacji termicznego przekształcenia odpadów komunalnych w Poznaniu, który SUEZ realizuje również w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – powiedział Stephane Heddesheimer, prezes SUEZ Polska i członek Zarządu SUEZ Woda.

Rozpoczynając współpracę nad tak znaczącą w Polsce inwestycją w formule PPP z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, myślimy perspektywicznie i dajemy dobry przykład innym samorządom, które już zaczynają się poważnie interesować tego typu rozwiązaniami. Jestem pewien, że formuła PPP otwiera nam wszystkim drogę do lepszej przyszłości – podsumował burmistrz Kowalewski.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Mława

fot. UM Mława

reklama

reklama

 

reklama