Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków powstanie Eustachowie

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) poinformował, że w Eustachowie (gmina Łopuszno) odbyła się uroczystość wbicia pierwszej łopaty pod budowę oczyszczalni ścieków.

Koszt inwestycji został oszacowany na 16 mln zł, z czego połowę środków stanowić ma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO).

W ramach inwestycji powstać ma oczyszczalnia ścieków o przepustowości 600m3/dobę, a także infrastruktura towarzysząca. Oczyszczalnia ma obsługiwać aglomerację, w skład której wchodzą m.in. następujące miejscowości: Łopuszno, Wielebnów i Eustachów.

Oczyszczalnia ścieków ze wsparciem RPO

Obecnie mamy dwie funkcjonujące oczyszczalnie, ale one nie spełniają już potrzeb naszych mieszkańców. Nowoczesny obiekt, to także zabezpieczenie przed problemami, tj. pojawiające się w wodzie bakterie, a wiem że z takimi sytuacjami borykają się inne gminy – mówiła podczas uroczystości Irena Marcisz, wójt gminy. Wskazywała ona także, że jest to inwestycja wyczekiwana przez gminę od 20 lat.

Jak już zaznaczono, budowa oczyszczalni dla Łopuszna oraz pobliskich miejscowości będzie kosztować ponad 16 mln zł. Dofinansowanie pozyskane przez gminę z RPO wyniesie natomiast ok. 8 mln zł.

Biorąc pod uwagę wysokie ceny i koszty wykonawców inwestycji, samorząd województwa świętokrzyskiego postanowił zwiększyć kwotę dofinansowania o 4 mln zł, co znacznie ulży budżetowi gminy. Gratuluję mieszkańcom tak ważnej inwestycji, która nie miałaby miejsca bez ich udziału, bez ich zgody. To także efekt naszej odpowiedzialności i mądrej współpracy, która przekłada się na lepszą jakość życia mieszkańców małych miejscowości – powiedział podczas wbicia łopaty Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Zaznaczył on także, że realizując tego typu inwestycje województwo spełnia standardy, które nakładają dyrektywy unijne.

Oczyszczalnia powstanie w Eustachowie. – Długo szukaliśmy odpowiedniej lokalizacji, która nie budziłaby zastrzeżeń mieszkańców, bo dziś trudno o jednomyślność. Szczęśliwie udało się to osiągnąć właśnie tutaj, dlatego szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców Eustachowa, którzy nam w tym pomogli – zaznaczyła Irena Marcisz.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2019 r.

Na podstawie www.swietokrzyskie.pro

fot. UMWŚ

reklama

reklama

reklama

 

reklama