Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w gminie Korczyn

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w gminie Korczyn

Dzięki funduszom unijnym wybudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Korczynie wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowościach Korczyn, Akwizgran i Małogoskie – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

Umowę na sfinansowanie tego przedsięwzięcia podpisali Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa i Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w gminie Korczyn dzięki unijnemu wsparciu

Podczas spotkania Piotr Żołądek, podkreślił znaczenie wszystkich projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. – Przede wszystkim poprawiają jakość wody pitnej, ułatwiają życie mieszkańcom Świętokrzyskiego oraz wychodzą na przeciw dyrektywom unijnym, nakładającym na Polskę obowiązek uporządkowania tej sfery – wyjaśnił. Członek Zarządu dodał również, że dzięki środkom unijnym i mądrej polityce samorządu województwa, wskaźniki dotyczące doprowadzenia wodociągu i kanalizacji do świętokrzyskich gospodarstw są coraz lepsze.

Ponad 94% domostw w regionie korzysta z wodociągu, natomiast 65% posiada podłączenie do kanalizacji. Ten ostatni znacznik staramy się systematycznie poprawiać poprzez zachęcanie samorządów niższych szczebli do korzystania z pieniędzy, jakie przekazuje Unia Europejska na ten cel. Gmina Strawczyn otrzyma ponad 19 milionów złotych na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w kilku miejscowościach w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa – powiedział Piotr Żołądek.

Podpisanie umowy skomentował także wójt Tkaczyk. – Pozwoli nam to na zakończenie procesu skanalizowania całej gminy. Już wcześniej widzieliśmy konieczność budowy drugiej oczyszczalni ścieków i zostanie to teraz wykonane w miejscowości Korczyn. Zostaną do niej doprowadzone ścieki z Rudy Strawczyńskiej i Kuźniak. Dodatkowo, tak jak zakładała koncepcja, w Korczynie, Akwizgranie i Małogoskim stworzymy sieć kanalizacyjną – zaznaczył wójt Strawczyna.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. UMWŚ

reklama

reklama