Oczyszczalnia do remontu

Mniejsza o 69% zawartość azotu w ściekach i o 51% – fosforu – takie efekty spodziewane są po wykonaniu modernizacji oczyszczalni ścieków w Jurczycach (gm. Kąty Wrocławskie). Inwestycja będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 5,8 mln zł. Beneficjentem unijnej dotacji jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Kątach Wrocławskich.
 
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości wody w Bystrzycy, do której odprowadzane są oczyszczone ścieki. Obecnie oczyszczalnia w Jurczycach przetwarza 2 tys. m3ścieków na dobę. Po zakończeniu prac jej przepustowość wzrośnie o 900 m3ścieków na dobę. Natomiast powstająceosady mają być wykorzystywane m.in. do rekultywacji gruntów rolniczych czy do upraw roślin przeznaczonych do produkcji kompostu.
 
Całkowita wartość przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jurczycach – Etap I” to ponad 13,6 mln zł. Zakończenie zadania planuje się na 2015 r.
 
ZGK w Kątach Wrocławskich – po sfinalizowaniu tych robót – chce w kolejnym etapie dalej rozbudowywać obiekt. Planuje zatem osiągnięcie przepustowości oczyszczalni na poziomie ponad 3,5 tys. m3ścieków na dobę. Dzięki temu możliwe będzie skanalizowanie i oczyszczenie ścieków z południowej części gminy.
 
Na podstawie: www.fos.wroc.pl

Partner Portalu

Partner Portalu