Modernizacja miejskich oczyszczalni ścieków w Katowicach

Urząd Miasta Katowice (UM), zwrócił uwagę na oczyszczanie ścieków. Proces ten w stolicy woj. śląskiego jest realizowany z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie metod. Dzięki nim ścieki są uwalniane od wszelkich niebezpiecznych substancji i zanieczyszczeń – zaznaczył magistrat. Jednak, żeby procesy te mogły być realizowane na najwyższym możliwym poziomie, musi być prowadzona ciągła modernizacja miejskich oczyszczalni ścieków.

Inwestycje na terenie miejskich oczyszczalni ścieków

Za modernizację i rozwój miejskich oczyszczalni ścieków, podobnie jak za sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, odpowiada należąca do miasta spółka. Firma ta to Katowickie Inwestycje (KI). Spółka realizuje kolejne działania inwestycyjne na terenie oczyszczalni ścieków: Podlesie, Panewniki i Gigablok. Dzięki takim działaniom instalacje te stają się nowoczesnymi obiektami wykorzystującymi sprawdzone i skuteczne technologie. To konieczne, by mogły działać zgodnie z polskimi, ale też europejskimi wymaganiami – podkreślił UM. Przepustowość dobowa omawianych oczyszczalni wynosi od ok. 10 tys. do ok. 40 tys. m3.

– Przede wszystkim inwestycje dotyczą przebudowy, rozbudowy oraz modernizacji obiektów. Konsekwentnie doposażamy obiekty w nowoczesną infrastrukturę techniczną i wymieniamy urządzenia na te, które są bardziej wydajne, a jednocześnie zużywają mniej energii elektrycznej. Ważna jest także poprawa warunków eksploatacyjnych i komfortu pracy pracowników oczyszczalni – tłumaczy Mariusz Słaboń, dyrektor ds. realizacji inwestycji w KI.

Modernizacja miejskich oczyszczalni ścieków – będą produkować energię

Ostatnie z realizowanych zadań na obiektach miejskich oczyszczalni ścieków obejmują poprawę ich efektywności energetycznej. Jest to realizowane poprzez produkcję tzw. zielonej energii – pochodzącej ze źródeł odnawialnych – i zbliżenie ww. obiektów do uzyskania samowystarczalności energetycznej. Na wszystkich trzech obiektach planowane jest uruchomienie farm fotowoltaicznych, których łączna moc wyniesie 1,1 MW. Ponadto na oczyszczalni ścieków Gigablok obecnie trwa montaż nowej wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 400kW. Będzie ona produkować energię z biogazu, uzyskiwanego w wyniku fermentacji osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków. Odzyskana ze ścieków energia posłuży do wspomagania energetycznego pracy oczyszczalni.

Kolejne inwestycje z myślą o wydajności, środowisku i oszczędnościach

Cała infrastruktura kanalizacyjna wymaga ciągłych nakładów pracy i nie inaczej jest w przypadku oczyszczalni. Planowane w najbliższej przyszłości inwestycje mają przede wszystkim dotyczyć bardziej efektywnego zagospodarowania osadów ściekowych lub ich unieszkodliwiania. W przypadku oczyszczalni ścieków Gigablok – gdzie powstaje instalacja kogeneracyjna – działania mają objąć też zwiększenie produkcji biogazu, który powstaje z osadów ściekowych. Z jednej strony umożliwi to uzyskanie jeszcze lepszych efektów oczyszczania ścieków, a z drugiej strony pozwoli produkować jeszcze więcej energii i tym samym kupować jej mniej od dostawców zewnętrznych. To przyniesie zarówno wymierne oszczędności eksploatacyjne, jak również skuteczniejszą i bardziej efektywną ochronę środowiska.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Katowice

Partner Portalu

Partner Portalu