nowej oczyszczalni ścieków

Otwarcie nowej oczyszczalni ścieków w Wysokiem Mazowieckiem

PAP MediaRoom (PAP) poinformował o otwarciu nowej oczyszczalni ścieków dla Grupy Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Grupy Mlekovita, a także wykonawcy – firmy SEEN Technologie.

Współpraca Mlekovity i SEEN Technologie

Mlekovita nieustannie się rozwija. Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa wywierają ogromny wpływ na środowisko. Dla Mlekovity koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera się na osiągnięciu równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, poprawą jakości życia oraz dbałością o środowisko. Dlatego regularnie inwestujemy w ekologię, o czym świadczy oddanie do użytku dużego obiektu: nowoczesnej fabryki biofermentacji, dzięki której nasz zakład jest jeszcze bardziej przyjazny środowisku oraz zwiększa się jego niezależność energetyczna. Nowa inwestycja zapewnia łącznie pokrycie na energię elektryczną w 30% ogólnego zapotrzebowania zakładu centrali Grupy Mlekovita – powiedział Dariusz Sapiński, prezes Zarządu Grupy Mlekovita.

Jestem zaszczycony, że mogę być z Państwem podczas tej wyjątkowej uroczystości. Wierzę, że zrealizowany przez nas obiekt przyczyni się do dalszego rozwoju zakładu produkcyjnego w Wysokiem Mazowieckiem przy maksymalnym poszanowaniu środowiska naturalnego, co będzie miało wymierne korzyści dla całej Grupy Mlekovita oraz przysporzy splendoru generalnemu wykonawcy – dodał Dariusz Jasak, prezes Zarządu SEEN Technologie.

Cele powstania nowej oczyszczalni ścieków

Inwestycja ma na celu uzyskanie odpowiednich parametrów ścieków przed zrzuceniem ich do rzeki Brok. Celem inwestycji jest także umożliwienie prowadzenia procesu fermentacji metanowej osadów poflotacyjnych, nadmiernych oraz serwatki i wytwarzanie z nich biogazu. Połączenie z istniejącą oczyszczalnią pozwoli na zapewnienie elastyczności eksploatacji. Wdrożone rozwiązania mają zminimalizować ilość produkowanego osadu. Oczyszczona woda będzie wykorzystywana do celów technologicznych, a koszty eksploatacyjne mają ulec zmniejszeniu.

Nowa infrastruktura obejmuje również dwie jednostki kogeneracji CHP o mocy 800 kW każda oraz wytwornicę pary o wydajności 900 kg/h o ciśnieniu 11 bar. Oczyszczalnia dokonuje procesu oczyszczania ścieków o ładunkach równych 350 tys. równoważnej liczby mieszkańców (RLM).

Produkcja biogazu ma osiągać poziom niespełna 5,15 mln m3 rocznie. Jak podała PAP, pozwala to wygenerować 12,5 GWh energii elektrycznej w ciągu roku. Przy zapotrzebowaniu oczyszczalni wynoszącym 5,6 GWh pozostaje dodatkowe 6,8 GWh do wykorzystania na cele zakładu. Ponadto instalacja generuje 12 GWc energii cieplnej rocznie, z czego 4,4 GWc zostaje wykorzystane w proszkowni, dzięki wytwornicy pary.

Na podstawie pap-mediaroom.pl

fot. SEEN Technologie

Partner Portalu

Partner Portalu