Nowe taryfy za wodę i ścieki

Nowe taryfy za wodę i ścieki w Rudzie Śląskiej

O 70% więcej musi płacić Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej (PWiK) za gaz wykorzystywany w oczyszczalniach. Z kolei o ponad 40% wzrósł w ostatnim czasie koszt usług związanych z zagospodarowaniem odpadów i osadów ściekowych. W górę poszła też cena wody, którą spółka musi kupować od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów (GPW) – wylicza Urząd Miasta Ruda Śląska (UM).

Nowe taryfy za wodę i ścieki – będzie drożej

Magistrat dodaje też, że m.in. przez wzrost tych kosztów od 5 października wzrosły taryfy związane z zapatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków w mieście. Teraz za 1 m³ dostarczanej wody trzeba będzie zapłacić 5,53 zł, a za 1 m³ odprowadzanych ścieków 9,27 zł. – Cen nie podwyższaliśmy praktycznie od trzech lat. Teraz nie mamy jednak wyjścia. Na takie rozwiązanie uzyskaliśmy zgodę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – zaznacza Grzegorz Rybka, prezes PWiK. Szef rudzkiego przedsiębiorstwa dodaje: – Opłata za wodę i ścieki jest praktycznie od 2015 r. niezmienna. Od tego czasu zwiększyła się tylko o 1 grosz. Natomiast w tym okresie bardzo zmieniła się rzeczywistość, w której żyjemy. Wzrosły koszty zakupu materiałów i usług, wynagrodzeń, a także energii elektrycznej i gazu. Przypomnę, że zgodnie z prawem przedsiębiorstwo wodociągowe może zmienić taryfę w okresie jej obowiązywania tylko w przypadku zmian w warunkach ekonomicznych, które mają wpływ na cenę wody i ścieków. Dodatkowo musi to wszystko dokładnie udokumentować.

Rudzki magistrat podkreśla, że w przypadku tamtejszego PWiK jednym z najważniejszych czynników decydujących o wysokości taryfy jest stawka zakupu wody od GPW, które podniosło cenę jednego metra sześciennego wody o 9 groszy – Oznacza to wzrost naszych kosztów i konieczność podniesienia stawki za wodę o 10 groszy. Pozostały jeden grosz to m.in. podatki i amortyzacja – informuje prezes Rybka.

Kolejne pozycje, które mają wpływ na wielkość samej taryfy, co do których planuje się wzrost kosztów, to: amortyzacja, wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstwa, zakup materiałów eksploatacyjnych, a także zakup energii czy usług związanych z zagospodarowaniem odpadów – wskazuje UM.

Najbardziej kosztochłonna jest działalność kanalizacyjna. Same ceny usług związanych z zagospodarowaniem osadów i odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków wzrosły o ponad 40%, natomiast za gaz wykorzystywany w oczyszczalniach trzeba płacić o 70% więcej – wylicza Grzegorz Rybka.

Nowe taryfy za wodę i ścieki – ile zapłacą mieszkańcy Rudy Śląskiej?

Zgodnie z zatwierdzoną taryfą rudzianie od 5 października 2019 r. do 4 października 2020 r. za wodę i ścieki będą płacić łącznie 14,80 zł brutto. W kwocie tej cena 1 m³ wody wyniesie 5,53 zł (do tej pory 5,43 zł), a 1 m³ odprowadzanych ścieków 9,27 zł (do tej pory 8,37 zł). W kolejnym roku taryfowym, od 5 października 2020 r. do 4 października 2021 r. 1 m³ wody kosztować będzie 5,63 zł brutto, natomiast ścieki 9,59 zł brutto za 1 m³. Z kolei od 5 października 2021 r. do 4 października 2022 r. rudzianie za 1 m³ wody i 1 m³ odprowadzanych ścieków zapłacą odpowiednio 5,76 zł i 9,88 zł – informuje UM.

Wraz ze zmianą taryfy spółka, na najbliższe trzy lata, ustaliła również wysokość poszczególnych opłat abonamentowych. Od 5 października opłata abonamentowa dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na podstawie faktury papierowej wynosi 5,24 zł brutto, do tej pory było to 4,09 zł brutto. Z kolei osoby, które mają zamontowane dwa liczniki – główny i podlicznik na ogród, zapłacą teraz 6,37 zł brutto (dotąd opłata ta wynosiła 5,04 zł). Minimalnie wyższe opłaty obowiązują klientów PWiK, którzy rozliczają się ze spółką drogą elektroniczną. W tym przypadku opłata abonamentowa wynosi 3,30 zł brutto (było 2,65 zł) w przypadku posiadania jednego wodomierza, a w przypadku posiadania wodomierza głównego i podlicznika na ogród – 4,44 zł brutto (było 3,61 zł). – Pomimo podwyżki na tle większych miast województwa z naszymi cenami wody i ścieków znajdujemy się po środku stawki – zaznacza prezes Rybka.

Nowe taryfy zatwierdzone przez Wody Polskie

Dotychczasowe stawki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki obowiązywały od maja 2018 r. – zaznacza UM. Zgodnie z obowiązującą od końca 2017 r. ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzone zostały na okres trzech lat przez regulatora, jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a dokładniej Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Z uwagi jednak na zmianę warunków ekonomicznych rudzka spółka wodociągowa mogła zwrócić się o korektę tych stawek, jednocześnie argumentując ich zasadność. Po dokładnej analizie i zatwierdzeniu przedstawionych analiz organ regulacyjny zatwierdził nowe taryfy.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama

reklama