Nowa sieć wodociągowa i kanalizacja

Nowa sieć wodociągowa i kanalizacja w Małopolsce

Niemal 15,5 mln zł – to środki, które pozwoliły na powstanie w miejscowości Olszyny (gm. Rzepiennik Strzyżewski) nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Jednocześnie UMWM poinformował, że część z tej kwoty (6,4 mln zł), to fundusze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO).

Nowa sieć wodociągowa i kanalizacja w Małopolsce z dofinansowaniem

W całej Małopolsce dzięki ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami przeprowadzamy szereg inwestycji pozwalających na budowę, rozbudowę czy modernizację kolejnych kilometrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Inwestycje, które zdecydowanie poprawiają komfort życia mieszkańców nie byłyby możliwe gdyby nie ogromne dofinansowanie płynące ze środków pochodzących z naszego regionalnego programu operacyjnego – powiedział Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Inwestycja została przeprowadzona przez spółkę komunalną „Dorzecze Białej”, która równolegle na terenie gmin Cieżkowice i Ryglice na ziemi tarnowskiej realizuje dwa dodatkowe projekty dofinansowane w ramach RPO. Obydwa przedsięwzięcia zostaną zrealizowane do końca 2021 r. – wskazuje UMWM.

W wyniku realizacji projektu powstało 28,3 km sieci kanalizacyjnej, 15 pompowni ścieków i 18,8 km sieci wodociągowej oraz 3,2 km przyłączy wodociągowych.

Inwestycje w sieci kanalizacyjne i wodociągowe to wciąż jedne z najbardziej istotnych zadań z jakimi muszą się zmierzyć małopolskie samorządy. Rozproszenie budynków mieszkalnych na terenie wielu gmin wiąże się ze sporymi wydatkami finansowymi podczas realizacji przedsięwzięć związanych z ich budową. Tu z pomocą przychodzą środki europejskie, dzięki którym w całym regionie powstają kolejne kilometry sieci kanalizacyjnych i wodociągowych – dodała Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego.

Nowa sieć wodociągowa i kanalizacja z funkcją wykrywania przecieków

Jak zaznacza UMWM, sieć wodociągowa będzie wpięta do istniejącej sieci zlokalizowanej w miejscowości Jodłówka Tuchowska a dostarczana nią woda będzie pochodziła z ujęcia Lubaszowa. Natomiast ścieki zbierane nowo wybudowaną siecią kanalizacyjną będą trafiały do oczyszczalni w Szerzynach.

Urząd marszałkowski podkreśla, że inwestycję zrealizowano przy użyciu najwyższej jakości materiałów. Dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych zastosowano rury z wbudowanym przewodem do wykrywania przecieków. System ten stale monitoruje izolacje pomiędzy przewodami, a w przypadku wystąpieniu awarii natychmiast o niej informuje. Pozwala to niezwłocznie usunąć zaistniałą usterkę. Ponadto, wdrożony w projekcie system automatyki, umożliwia stały monitoring pracy z poziomu centralnej dyspozytorni.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

reklama

reklama

reklama

 

reklama