Nowa oczyszczalnia ścieków

Nowa oczyszczalnia ścieków otwarta

W piątek (6 września br.) otwarto nową oczyszczalnię ścieków w Piotrkowie Kujawskim – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P).

Otwarta została nowa oczyszczalnia ścieków w Piotrkowie Kujawskim

Jak wskazuje urząd marszałkowski, realizacja instalacji była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO). Wsparcie udzielone na realizację inwestycji wyniosło ponad 5,6 mln zł.

Wysokość wsparcia, jak podaje UMWK-P, sprawia, że jest to jedna z największych inwestycji realizowanych przy wsparciu środków unijnych w powiecie radziejowskim w aktualnej perspektywie finansowej.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej przy ul. Parkowej w Piotrkowie Kujawskim. Jak wskazuje UMWK-P, efektem inwestycji jest poprawa efektywności oraz znaczne zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków. W ramach inwestycji wymieniono także odcinek kolektora sanitarnego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków. Wybudowano ponadto budynek techniczny, punkt zlewny ścieków dowożonych, a także zbiornik uśredniający i zbiornik osadu nadmiernego. W ramach projektu wykonano także obiekty, w których mieszczą się pompownia główna, studnia kraty hakowej i studnia pomiarowa.

Koszt realizacji projektu sięgnął ponad 9,35 mln zł, a jak już wspomniano dofinansowanie z RPO sięgnęło ponad 5,6 mln zł.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. Andrzej Goiński

reklama