Nowa oczyszczalnia ścieków z procesem oczyszczania biologicznego i blisko 11 km kanalizacji sanitarnej to efekt zakończonego w Sędziszowie projektu

Nowa oczyszczalnia ścieków otwarta w Sędziszowie

Nowa oczyszczalnia ścieków z procesem oczyszczania biologicznego i blisko 11 km kanalizacji sanitarnej to efekt zakończonego w Sędziszowie projektu, który przyczynić się ma do poprawy warunków życia mieszkańców, umożliwić prowadzenie nowoczesnej i proekologicznej gospodarki ściekowej, a także działalności gospodarczej w sektorze pozarolniczym – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

Nowa oczyszczalnia ścieków – przyjazna dla środowiska

Przyjazna dla środowiska, nowoczesna inwestycja, oddająca bardzo czyste ścieki – tak scharakteryzował oczyszczalnię ścieków Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, który uczestniczył w otwarciu nowo wybudowanych obiektów. Marszałek odniósł się również do tematu zagospodarowania osadów ściekowych: – Po obróbce termicznej są one zamieniane na granulat wykorzystany do spalania, lub w rolnictwie.

Z nowej instalacji będzie korzystało 1320 mieszkańców miejscowości: Sędziszów, Szałas i Tarnawa (z terenu gminy Sędziszów) oraz Słupia Jędrzejowska, Rawka, Wywła i Nowa Wieś (z gminy Słupia Jędrzejowska). Ścieki dowożone pojazdami asenizacyjnymi będą przyjmowane przez hermetyczną stację zlewną ścieków, wyposażoną w ciąg zlewczo-pomiarowy i separację skratek, a następnie odprowadzane do zbiornika retencyjnego ścieków i po uśrednieniu i odświeżeniu dawkowane do reaktorów biologicznych – zaznacza UMWŚ.

Nowa oczyszczalnia ścieków z procesem biologicznego usuwania zanieczyszczeń

Nowa oczyszczalnia ścieków z procesem biologicznego usuwania zanieczyszczeń znajduje się na terenie dotychczas działającej oczyszczalni – informuje UMWŚ, a w ramach przedsięwzięcia powstały:

 • budynek oczyszczalni ścieków (mieszczący cztery sekwencyjne reaktory porcjowe, wykonany w konstrukcji żelbetowej, dwa zbiorniki osadu o poj. ok. 300 m3 każdy, a także część mechaniczną i wiatę do gromadzenia osadu) – ok. 1550 m2;
 • budynek socjalno-techniczny;
 • zbiorniki retencyjne (ścieków z kanalizacji oraz ścieków dowożonych);
  • wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Mierzawy;
  • wylot wód opadowych i roztopowych do rowu przy wschodniej granicy terenu oczyszczalni;
  • biofiltr;
  • pompownia ścieków z komorą pomiarową.

Nowa oczyszczalnia ścieków z dofinansowaniem powyżej 15,7 mln

Ponadto rozbudowana została infrastruktura komunikacyjna, przebudowano rurociągi międzyobiektowe i wykonano przyłącze wodociągowe. W ramach projektu wybudowano również 10,7 km kanalizacji sanitarnej. Ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowano kanalizację grawitacyjno-tłoczną wraz z pompowniami – dodaje UMWŚ.

Wartość projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” to nieco ponad 26 mln zł, z czego wydatki kwalifikowalne to ponad 19,65 mln zł, a kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przekroczyła 15,7 mln zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWŚ

reklama