w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Nie tylko rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Kolejne, a zarazem pierwsze w tym roku wydanie czasopisma „Forum Eksploatatora” jest już dostępne dla czytelników – poinformowało Wydawnictwo Seidel-Przywecki. „Wchodzimy w nowy rok pełni nadziei i dobrych informacji. W branży wod-kan, mimo obostrzeń, dzieje się wiele” – zaznacza wydawca tytułu i wskazuje, że jeszcze w ubiegłym roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska przesłało do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Projekt przepisów zmieniających rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych istotnym tematem w branży

W sprawie komunalnych osadów ściekowych

Wspomniany dokument wywołał gorącą dyskusję w środowisku, do której włączyło się także Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej (SEOGW-Ś), które przygotowało opinię nt. wspomnianego projektu rozporządzenia (można się z nią zapoznać w omawianym wydaniu „Forum Eksploatatora”.

Wydawca zaznacza, że choć kwestia projektu rozporządzenia dotyczącego komunalnych osadów ściekowych jest bardzo emocjonująca, to jednak nie jest to jedyny temat, który zapewne przyciągnie uwagę podczas lektury tego numeru.

Wydawnictwo wskazuje, że nie słabnie dyskusja wokół „niekonwencjonalnych” zanieczyszczeń, które powinny być usuwane w procesie oczyszczania ścieków. Ten temat porusza artykuł pt. „Aktualne trendy i rekomendacje w zakresie usuwania mikrozanieczyszczeń należących do farmaceutyków i pestycydów ze ścieków komunalnych”, którego autorami są: Przemysław Kowal, Dominika Grubba i Jacek Mąkinia z Politechniki Gdańskiej.

Nie tylko o projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Sporo miejsca poświęcono także jubileuszowi, jaki świętowały niedawno Wodociągi Dębickie. W dziale „Moja oczyszczalnia” zawarte zostały następujące teksty, dotyczące tej kwestii: „Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.”, „O rozwoju i znaczeniu przedsiębiorstwa” – rozmowa z Jackiem Gilem, prezesem Wodociągów Dębickich, „Historia Wodociągów Dębickich Sp. z o.o.” i „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Miejskich w Dębicy na jej 25-lecie pracy”.

„Polecamy Wam ten i wszystkie pozostałe artykuły. Zachęcamy do lektury i, jak zwykle, mamy nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś interesującego” – zaprasza do lektury wydawnictwo. A więcej informacji zainteresowane osoby znajdą na stronie internetowej wydawcy.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), okładka – Wydawnictwo Seidel-Przywecki

reklama