Nie tylko o ściekach

Szereg interesujących publikacji zawiera najnowsze wydanie czasopisma „Forum Eksploatatora” [(2/2019) marzec-kwiecień 2019].

Wydanie otwiera szereg doniesień branżowych, w tym relacje z konferencji, które odbyły się w minionych miesiącach.

W rubryce „Moja oczyszczalnia” przeczytać można artykuł napisany przez Jerzego Czubę pt. „Spółka Wodno-Ściekowa Prosna”.

Kolejne wydanie „Forum Eksploatatora”, czyli lektura nie tylko o ściekach

Z kolei tekst pt. „Ocena skuteczności pracy oczyszczalni ścieków w Ostrowach”, przygotowany przez Szymona Piekara znalazł się w dziale „Oczyszczanie Ścieków”. W tym samym dziale opublikowany został artykuł pt. „Energochłonność miejskich oczyszczalni ścieków według amerykańskich danych literaturowych”. Tekst napisali Jakub Wróblewski i Zbigniew Heidrich. W tej części czasopisma czytelnicy znajdą artykuł pt. „Ładunek organiczny pod kontrolą – pomiary ChZT”. Jego autorem jest Bartłomiej Biczysko. Rubryka „Oczyszczanie ścieków” w tym wydaniu zawiera również tekst, którego autorem jest Adam Masłoń. Chodzi artykuł pt. „Zastosowanie mieszadeł eżektorowych w sekwencyjnych reaktorach porcjowych”.

We wspomnianej części drugiego tegorocznego wydania Forum opublikowany został także tekst pt. „X-Ripper – rozdrabniarki do ścieków i osadów” (autorem jest Piotr Tarkowski).

Rubryka „Kanalizacja” przynosi interesujący artykuł pt. „Zapobieganie zapadliskom nawierzchni ulicznych spowodowanym awariami przewodów kanalizacyjnych” Został on napisany przez Emilię Kuliczkowską.

Forum Eksploatatora

„Identyfikacja i charakterystyka źródeł odorów w biogazowniach przetwarzających odpady komunalne” – pod takim tytułem opublikowany został artykuł w dziale „Odory”. Autorami tekstu są Marta Wiśniewska, Andrzej Kulig i Krystyna Lelicińska-Serafin.

Z kolei dział „Pompy i Pompownie” przynosi artykuł, którego autorem jest Marian Strączyński. Tekst zatytułowany jest „Oszczędność energii w eksploatacji pomp i ujęć głębinowych”.

„Lokalna prasa z lat dwudziestych ubiegłego wieku o tczewskich wodociągach” pod takim tytułem został opublikowany artykuł Ryszarda Lidzbarskiego w rubryce „Historia”.

Wydanie kończy dział „Prawo i Eksploatacja”. Zawiera on trzy artykuły. Pierwszy z nich – „Prawo a eksploatacja” został przygotowany przez Irenę Iwanisik. Drugi tekst z tej rubryki napisany został przez Grzegorza Gałabudę. Mowa o artykule pt. „Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”. Ostatnia publikacja tego wydania to artykuł pt. „Pojęcie pojazdu specjalnego w działalności spółek wod-kan”, którego autorem jest Jerzy Akińcza.

Wydaje się, że ten krótki przegląd wydania wystarczy by stwierdzić, że zawiera ono dużo interesujących treści, do lektury których zachęcamy! Więcej informacji na stronie internetowej wydawcy – Wydawnictwa Seidel-Przywecki.

fot. na otwarcie sozosfera.pl

reklama

 

reklama

reklama

reklama