4 kilometry sieci wodociągowej

Nie tylko 4 kilometry sieci wodociągowej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że w ramach inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciężkowice” wybudowano 4 kilometry sieci wodociągowej i blisko 3,5 km sieci kanalizacyjnej.

4 kilometry sieci wodociągowej i sieć kanalizacyjna z dofinansowaniem z RPO

Inwestycja została zrealizowana w latach 2019-2021 dzięki wsparciu środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO), gminy Ciężkowice oraz spółki „Dorzecze Białej”. Całe zadanie, polegające głównie na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Ciężkowic i Bogoniowic, kosztowało przeszło 6,6 mln zł. Z kolei dofinansowanie ze środków RPO wyniosło 2,5 mln zł. W ramach inwestycji wykonano przyłącza do budynków mieszkalnych i innych obiektów.

Inwestycje związane z wodociągami i kanalizacją są ważne dla mieszkańców, bo ułatwiają codzienne życie, ale także dla środowiska, w który żyjemy. Jest to szczególnie ważne tutaj, w gminie Ciężkowice, która mocno zainwestowała w infrastrukturę turystyczną i stawia na rozwój turystyki – podkreślał wicemarszałek Gawron.

Jak wskazał urząd marszałkowski, na terenie oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach przecięto wstęgę, co symbolicznie zakończyło to przedsięwzięcie. W wydarzeniu kończącym i podsumowującym tę inwestycję udział wzięli Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego, Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący sejmiku województwa oraz posłowie Anna Pieczarka i Wiesław Krajewski.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu