neutralności klimatycznej

Wodociągi Warszawskie zmierzają do osiągnięcia neutralności klimatycznej

Stołeczni wodociągowcy zmierzają do osiągnięcia neutralności klimatycznej – wskazał Urząd m.st. Warszawy (UM). W 2023 r. miejska spółka wyprodukowała prawie 60 tys. MWh energii elektrycznej z własnych, głównie odnawialnych źródeł. To prawie jedna trzecia rocznego zapotrzebowania spółki i energia, która wystarczyłaby na rok dla 30 tys. gospodarstw domowych.

Bogactwo energii ze ścieków i słońca wykorzystywane dla osiągnięcia neutralności klimatycznej

Podstawowym odnawialnym źródłem energii dla Wodociągów Warszawskich są ścieki, a dokładniej biogaz wytwarzany w procesie fermentacji osadów ściekowych. Biogaz jest produkowany i wykorzystywany w trzech oczyszczalniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie (MPWiK). Są to: Oczyszczalnia Ścieków Czajka, Oczyszczalnia Ścieków Południe oraz Oczyszczalnia Ścieków Pruszków. W minionym roku spalanie biogazu pozwoliło spółce uzyskać 49 tys. MWh energii elektrycznej.

Energię dostarczają również panele fotowoltaiczne zainstalowane na terenach Wodociągów Warszawskich. W ubiegłym roku udało się w dzięki nim uzyskać 5,5 tys. MWh prądu elektrycznego. To wyraźny wzrost w stosunku do 2022 r. kiedy to wytworzono 1,8 MWh.

Trzecim źródłem energii własnej dla spółki jest turbina parowa w spalarni, w zakładzie Czajka. Wodociągowcy zyskali dzięki niej kolejne 5,5 tys. MWh.

Spółka pracuje nad dalszym zwiększaniem produkcji energii i modernizuje pod tym kątem instalacje w swoich oczyszczalniach. Stołeczny magistrat podał, że MPWiK kończy obecnie modernizację oczyszczalni ścieków Południe. Efektem prac będzie m.in. zwiększenie produkcji biogazu.

Biorąc pod uwagę średnie koszty prądu, dzięki wykorzystaniu własnych źródeł energii MPWiK zaoszczędził w ubiegłym roku szacunkowo ponad 56,7 mln zł netto.

Ciepło ze ścieków oraz gospodarka o obiegu zamkniętym

Wodociągi Warszawskie, w ramach listów intencyjnych podpisanych z PGNiG Termika i Veolią Warszawa, weryfikują także możliwości odzysku ciepła ze ścieków komunalnych. Zaawansowane są też prace nad instalacją do ogrzewania ciepłem ze ścieków wybranych budynków kampusu Politechniki Warszawskiej.

Magistrat wskazał też, że Wodociągi Warszawskie każdego dnia dostarczają mieszkańcom stolicy i niektórych ościennych gmin średnio prawie 350 mln litrów wysokiej jakości kranówki. Odbierają także i oczyszczają ponad 500 mln litrów ścieków. Odzyskiwanie z nich energii elektrycznej, cieplnej, a w przyszłości także surowców, to filary transformacji spółki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Ścieki oczyszczone już teraz są przez wodociągowców wykorzystywane. Stosuje się je do procesów technologicznych, takich jak chłodzenie i mycie urządzeń czy podlewanie zieleni, a także na cele przeciwpożarowe. Dzięki ostatnim inwestycjom spółka może dziś efektywnie odpowiadać na wyzwania ekologiczne i ekonomiczne – podkreślił UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. MPWiK w Warszawie

Partner Portalu

Partner Portalu