Na nową perspektywę

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przekazał potwierdzenie dofinansowania z Funduszu Spójności dla trzech inwestycji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
 
Pierwszy projekt to „Dokumentacja na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cedrowicach”, zaś beneficjentem unijnej dotacji jest Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Wartość przedsięwzięcia przekracza 442,6 tys. zł, a wsparcie z Funduszu Spójności pokryje ok.60% kosztów.
 
 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” to zadanie realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łasku. Jego wartość wynosi 2,3 mln zł, ale blisko 1,6 mln zł zostanie dofinansowane ze środków unijnych.
 
 
Na dotację swojej inwestycji może liczyć także Gmina Tomaszów Mazowiecki. Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej tereny gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki – przygotowanie dokumentacji” będzie kosztował niemal 500 tys. zł, a wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko sięgnie 345,5 tys. zł.
 
 
Celem ww. projektów jest przygotowanie przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które umożliwi aplikowanie o wsparcie finansowe dla działań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowy o dofinansowanie zostaną podpisane na początku września 2014 r.
 
 
Na podstawie: www.wfosigw.lodz.pl

Partner Portalu

Partner Portalu